thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2020
Ngày đăng 15/10/2020 | 10:05  | View count: 241

Sáng 15/10, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho gần 100 đại biểu là lãnh đạo phòng, ban ngành, đoàn thể, MTTQ, bí thư, phó bí thư, cấp ủy phụ trách công tác tuyên giáo; báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội thị xã và xã, phường.

Các đại biểu tại lớp bồi dưỡng

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được nghe đồng chí Hà Việt Phong - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời nghe Tiến sỹ Vũ Hoài Phương - Giảng viên Khoa Tuyên truyền - Học viện Báo chí và Tuyên truyền giới thiệu khái quát nội dung cơ bản của công tác tuyên giáo, công tác tuyên truyền của Đảng, kỹ năng xây dựng đề cương bài tuyên truyền miệng, kỹ năng trình bày 1 buổi tuyên truyền miệng.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng tuyên truyền nhất là tuyên truyền miệng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo từ thị xã tới cơ sở, từ đó tích cực tuyên truyền kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị - xã hội của thị xã và nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong tình hình hiện nay./.

HOÀNG PHƯƠNG