thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Hội thảo bản thảo “Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân thị xã Sơn Tây, giai đoạn 1945 - 2020”
Ngày đăng 29/10/2020 | 12:42  | View count: 194

Sáng ngày 29/10, Đảng ủy Quân sự thị xã tổ chức Hội thảo bản thảo “Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân thị xã Sơn Tây, giai đoạn 1945 - 2020”. Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai - Thành ủy viên - Bí thư Thị ủy - Bí thư Đảng ủy Quân sự thị xã chủ trì hội nghị.

Đồng chí Bí thư Thị ủy phát biểu chỉ đạo tại hội thảo

Sau một thời gian nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, biên soạn nội dung, đến nay Ban biên soạn đã cơ bản hoàn thành bản thảo “Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân thị xã Sơn Tây, giai đoạn 1945 - 2020”. Bản thảo dày gần 300 trang gồm: lời giới thiệu, mở đầu, 4 chương, phần kết luận và phụ lục đã phản ánh quá trình hình thành, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang thị xã trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay, xây dựng thị xã Sơn Tây thành khu vực phòng thủ vững chắc.

Tại hội thảo, các đại biểu là lãnh đạo Ban CHQS thị xã qua các thời kỳ, đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô, các phòng ban chuyên môn thị xã đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến bổ sung vào cuốn bản thảo như: làm rõ các sự kiện lịch sử, bảo đảm các sự kiện đó phải chính xác và mang tính đảng, tính khoa học, tính cách mạng, tính lịch sử; đóng góp về bố cục, văn phong diễn đạt, cách dùng từ ngữ, nội dung; đề nghị bổ sung thêm nhiều chi tiết về dữ liệu, sự kiện, mốc thời gian, điểm di tích cách mạng kháng chiến; sưu tầm, bổ sung thêm tư liệu, hình ảnh lịch sử; những căn cứ xác định ngày truyền thống của lực lượng vũ trang thị xã...

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phạm Thị Thanh Mai - Thành ủy viên - Bí thư Thị ủy - Bí thư Đảng ủy Quân sự thị xã nhấn mạnh: việc nghiên cứu biên soạn cuốn “Lịch sử  lực lượng vũ trang nhân dân thị xã Sơn Tây, giai đoạn 1945 - 2020”  nhằm góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ban biên soạn, biên tập nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu; khẩn trương bổ sung, hoàn thiện bản thảo; mong muốn các đại biểu tiếp tục bổ sung và cung cấp thêm nhiều tư liệu có giá trị thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng nội dung biên soạn, làm cơ sở cho việc đánh giá nghiệm thu để xuất bản theo kế hoạch đề ra.

Dự kiến cuốn “Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân thị xã Sơn Tây, giai đoạn 1945 - 2020” được xuất bản vào dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020).

             Phan Thanh