thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Hội CCB thị xã tổng kết phong trào thi đua năm 2020
Ngày đăng 15/12/2020 | 13:36  | View count: 194

Sáng 15/12, Hội CCB thị xã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020, phát động phong trào thi đua “CCB gương mẫu” năm 2021. Các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Văn Nghinh - Chủ tịch Hội CCB thành phố Hà Nội, Lê Đại Thăng - Phó Chủ tịch UBND thị xã tới dự.


Các cá nhân được tặng Kỷ niệm chương CCB Việt Nam

Năm 2020 phong trào thi đua “CCB gương mẫu” được các cấp hội chủ động triển khai với nhiều hoạt động thiết thực cụ thể, đặc biệt là vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, giám sát công trình đầu tư công. Phối hợp với MTTQ, ban ngành, đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tham gia ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19 được 423 triệu đồng; ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung với tổng số tiền 500 triệu đồng. Các cấp hội thường xuyên động viên hội viên đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống gắn với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 100% hội viên tham gia đóng góp ủng hộ quỹ giúp hội viên nghèo với tổng số tiền hơn 94 triệu đồng, sửa 4 nhà xuống cấp, 9 hộ thoát nghèo, 7 hộ cận nghèo vươn lên trung bình. Qũy giúp nhau phát triển kinh tế gia đình trong năm tăng 981 triệu đồng, nâng tổng quỹ hiện đạt gần 9 tỷ đồng, giúp hơn 1.000 gia đình hội viên thêm vốn sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho 664 lao động. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội được quan tâm chú trọng, đã kết nạp 187 hội viên, đạt 127% KH. Hội CCB thị xã đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc,18/18 cơ sở hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó 3 cơ sở hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Hội CCB thị xã đã phát động phong trào thi đua “CCB gương mẫu” năm 2021 với nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể. Toàn hội phấn đấu kết nạp 98,5% trở lên CCB đủ điều kiện vào hội; 100%  cơ sở hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% hội viên ủng hộ vượt chỉ tiêu mức vận động xây dựng quỹ Đề án 03 của Hội CCB thành phố. Không có hộ tái nghèo, hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp tăng 3%. Các cấp hội tích cực vận động hội viên tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân; tổ chức tốt các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc làn thứ XIII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước. Chăm lo xây dựng hội vững mạnh về mọi mặt.

Các tập thể được UBND thị xã khen thưởng 

Nhân dịp này, 2 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương Cựu chiến binh Việt Nam; 73 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua CCB gương mẫu được UBND, Hội CCB thị xã khen thưởng./.

HOÀNG PHƯƠNG