thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Tổng kết công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác tôn giáo năm 2020
Ngày đăng 06/01/2021 | 19:11  | View count: 124

Chiều ngày 6/1, Thường trực Thị ủy tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo thị xã năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đ/c Phạm Thị Thanh Mai - Thành ủy viên - Bí thư Thị ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2020, công tác tôn giáo luôn được thị xã quan tâm thực hiện

Năm 2020, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần ổn định tình hình, nâng cao sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, năng lực điều hành, quản lý của chính quyền các cấp, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nhân dân được biết, được bàn, tham gia ý kiến, được giám sát, kiểm tra việc xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội giữ vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về thực hiện dân chủ gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; phối hợp với chính quyền, các cơ quan nhà nước thực hiện giám sát, phản biện xã hội và tạo điệu kiện cho nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Các xã, phường, đơn vị thực hiện kịp thời và công khai, dân chủ các chính sách chăm lo, hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại do đại dịch Covid-19 gắn với phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới, không có phát sinh tiêu cực trong thực hiện các chính sách.

Cũng trong năm 2020, công tác tín ngưỡng, tôn giáo được Thị ủy, các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp xây dựng được mối quan hệ thân thiện, cởi mở với chức sắc các tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, việc triển khai thực hiện các chương trình nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã và các xã, phường; đồng thời chú trọng giải quyết những kiến nghị chính đáng của các tổ chức tôn giáo đảm bảo đúng chính sách, pháp luật.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo thị xã tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong tiếp xúc đối thoại trực tiếp với người dân. Coi trọng, phát huy vai trò MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân. Tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ trong quá trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tăng cường công tác nắm tình hình gắn với giải quyết kịp thời các nhu cầu chính đáng, hợp pháp của các cá nhân, tổ chức tôn giáo. Tăng cường xây dựng mối quan hệ gần gũi với các vị chức sắc tôn giáo; thực hiện tốt chính sách xã hội, thăm, động viên bà con có đạo; phát triển các mô hình thi đua như xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xứ họ đạo tự quản về an ninh trật tự…

 

PHẠM HẢO