thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Lãnh đạo thị xã chúc mừng Thị ủy nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng 3/2
Ngày đăng 03/02/2021 | 11:58  | View count: 211

Nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021), sáng ngày 3/2, đồng chí Nguyễn Huy Khánh - Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã cùng các đồng chí lãnh đạo HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ và các phòng, ban đã đến tặng hoa chúc mừng các đồng chí Thường trực Thị ủy và các ban Xây dựng Đảng Thị ủy.

Lãnh đạo thị xã chúc mừng Thị ủy nhân kỷ niệm ngày thành lập Đảng

Từ mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam - thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, tiến lên Chủ nghĩa xã hội. Đó là con đường cách mạng đúng đắn mà Đảng và dân tộc ta lựa chọn. 91 năm qua, thực hiện sứ mệnh lịch sử vẻ vang, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những thành tựu vĩ đại. Đặc biệt là sau hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng, đất nước đã giành được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác đối ngoại... Từ một nước nghèo, lạc hậu, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình; đời sống của mọi tầng lớp nhân dân được cải thiện; chính trị - xã hội ổn định; thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước đã tăng lên rõ rệt; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng; vị thế, uy tín trên trường quốc tế được nâng cao. Đặc biệt, Đại hội XIII của Đảng vừa diễn ra thành công trong bối cảnh đặc biệt đã trở thành điểm hội tụ của lịch sử, thể hiện uy tín của Đảng, tầm nhìn và khát vọng của dân tộc, niềm tin của nhân dân. Theo dõi sát diễn biến từng ngày diễn ra đại hội, nhiều người cho rằng, thành công của Đại hội XIII chính là đã đề ra những nghị quyết, quyết sách hợp lòng dân, đồng thời tiếp tục mở ra đường lối đổi mới đất nước, trở thành cột mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển của nền kinh tế nước nhà. Tại thị xã Sơn Tây, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, hoạt động của HĐND và chính quyền các cấp có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, hiệu lực quản lý Nhà nước từ thị xã tới cơ sở được tăng cường.

Trong bầu không khí đoàn kết, vui tươi, ấm áp của những ngày đầu năm mới, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã bày tỏ những tình cảm sâu sắc đối với các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, các ban Xây dựng Đảng nhân kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng. Đồng thời bày tỏ tin tưởng các ban Xây dựng Đảng tiếp tục tham mưu cho Thị ủy làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, tăng cường vai trò hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và giai đoạn tiếp theo.

Thay mặt Thị ủy, đ/c Phạm Thị Thanh Mai - Thành ủy viên - Bí thư Thị ủy đã phát biểu cảm ơn và mong muốn hệ thống chính quyền các cấp, Ủy ban MTTQ thị xã và tổ chức chính trị - xã hội, chức sắc tôn giáo cùng các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXI đã đề ra, góp phần xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu mạnh, văn minh.

 

PHẠM HẢO