thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Sơn Tây sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị
Ngày đăng 19/03/2021 | 16:11  | View count: 206

Chiều 19/3, Thị ủy - HĐND - UBND thị xã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các đồng chí: Nguyễn Quang Hán - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã; Nguyễn Huy Khánh - Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã tới dự.

Các cá nhân được khen thưởng tại hội nghị

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân thị xã có sự chuyển biến mạnh mẽ, nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo được những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. Ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên, kỷ luật kỷ cương hành chính được tăng cường; phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có chuyển biến tích cực. Thông qua việc học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và toàn xã hội. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Thị ủy, UBND các cấp thị xã và các tổ chức cơ sở đảng đã tặng 453 danh hiệu “Người tốt việc tốt”, khen thưởng 49 tập thể và 89 cá nhân tiêu biểu; trao 35 giải thưởng tập thể và cá nhân đạt giải Cuộc thi “Tìm hiểu Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Hàng năm có hàng trăm tập thể, cá nhân tiêu biểu ở cơ sở được biểu dương, khen thưởng. Những tấm gương tiêu biểu trong các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp của nhiều ngành, đơn vị là minh chứng tiêu biểu của công tác chỉ đạo là phải gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các cuộc vận động khác, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của từng đơn vị nói riêng và thị xã nói chung.

Chủ tịch UBND thị xã phát động thi đua tổ chức thành công cuộc bầu cử

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Khánh - Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thay mặt lãnh đạo thị xã, Chủ tịch UBND thị xã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn phát huy trí tuệ, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo cùng với lòng yêu nước, tích cực thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhân dịp này, Thị ủy đã khen thưởng 16 tập thể, 16 cá nhân có thành tích tiêu biểu đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

 

PHẠM HẢO - BÍCH DIỆP