thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cho người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND
Ngày đăng 22/03/2021 | 15:55  | View count: 178

Chiều 22/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã tổ chức hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo đó, việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 21/3 đến ngày 13/4/2021. Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, phường nơi cư trú trao đổi với lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử và phối hợp với UBND cùng cấp chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hội nghị cử tri. Về số lượng cử tri: nơi có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể nhưng phải đảm bảo số lượng cử tri tham dự hội nghị đạt ít nhất 50% tổng số cử tri được triệu tập; nơi có từ 100 cử tri trở lên thì có thể tổ chức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị cử tri đại diện hộ gia đình và phải bảo đảm có ít nhất 55 cử tri tham dự hội nghị.

Tại hội nghị cử tri nơi cư trú, cử tri đối chiếu với tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với người ứng cử, biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Biên bản hội nghị cử tri phải ghi rõ thành phần, số lượng người tham dự, diễn biến, kết quả hội nghị; trong đó, phải ghi rõ tổng số cử tri được triệu tập, số lượng cử tri có mặt, ý kiến phát biểu và sự tín nhiệm của cử tri đối với từng người ứng cử.

Việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm phát huy quyền làm chủ của cử tri, tham gia trực tiếp vào quá trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, tạo điều kiện để cử tri đóng góp ý kiến và bày tỏ tín nhiệm đối với những người ứng cử, giúp Ủy ban MTTQ các cấp và các cơ quan tham gia bầu cử làm tốt việc hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đạt hiệu quả cao./.

 

PHẠM HẢO