thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Sơn Tây tổ chức hội nghị hiệp thương lần ba
Ngày đăng 15/04/2021 | 15:52  | View count: 211

Chiều ngày 15/4, Ủy ban MTTQ thị xã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu biểu quyết tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã về kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Từ ngày 29/3 đến ngày 10/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, phường phối hợp với UBND cùng cấp đã tổ chức 48 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của 4.456 cử tri của các thôn, tổ dân phố nơi cư trú, công tác; với 192 ý kiến đóng góp, nhận xét đối với những người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kết quả biểu quyết, tỷ lệ tín nhiệm đối với người ứng cử đạt từ 96 - 100%. Có 9 trường hợp xin rút tên khỏi danh sách giới thiệu ứng cử.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến và biểu quyết 100% nhất trí chốt danh sách chính thức 56 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Về cơ cấu đại biểu trên các lĩnh vực như: Cơ quan Thị ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, chính quyền và các cơ quan quản lý nhà nước, công an, quân sự, giáo dục, y tế, tổ chức tôn giáo, khối doanh nghiệp và đại biểu đại diện 15 xã, phường. Trong đó cơ cấu kết hợp gồm nữ 29 đại biểu, trẻ tuổi là 23 đại biểu, ngoài đảng 12 đại biểu, tôn giáo 1 đại biểu, dân tộc 1 đại biểu.

Sau hội nghị này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã sẽ gửi danh sách chính thức cho Ủy ban bầu cử thị xã để thông báo cho cử tri trên địa bàn biết theo đúng quy định của pháp luật.

 

PHẠM HẢO