thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021”
Ngày đăng 06/07/2021 | 11:18  | View count: 151

Sáng ngày 6/7, Ban tổ chức Hội thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi thị xã Sơn Tây năm 2021” tổ chức triển khai kế hoạch và quy chế hội thi đến các đơn vị liên quan. Đ/c Nguyễn Quang Hán - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã - Trưởng Ban tổ chức hội thi chủ trì hội nghị.

Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi thị xã Sơn Tây năm 2019 

Theo kế hoạch, Hội thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi thị xã Sơn Tây năm 2021” cấp cơ sở được tổ chức thành 5 cụm thi để lựa chọn 10 thí sinh (mỗi cụm lựa chọn 02 thí sinh có số điểm cao nhất) tham dự hội thi cấp thị xã. Cụm 1 gồm các đơn vị: Cổ Đông, Sơn Đông, Kim Sơn, Trung Sơn Trầm, Sơn Lộc. Cụm 2 gồm các đơn vị: Xuân Khanh, Xuân Sơn, Thanh Mỹ, Trung Hưng, Đường Lâm. Cụm 3 gồm các đơn vị: Quang Trung, Lê Lợi, Ngô Quyền, Phú Thịnh, Viên Sơn. Cụm 4 gồm các đơn vị: Chi bộ Trường THPT Sơn Tây, Xuân Khanh, Tùng Thiện, Đảng bộ Trường Hữu Nghị 80 và Cơ sở Cai nghiện ma túy số 7 Hà Nội. Cụm 5 gồm các đơn vị: Đảng bộ Công an, Quân Sự, Đảng bộ Cơ quan Dân Đảng, Cơ quan UBND thị xã, Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây. Đối tượng dự thi là báo cáo viên, tuyên truyền viên hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị. Nội dung thi thuộc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng hoặc nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hình thức thi, mỗi thí sinh phải tham dự 3 phần thi: soạn đề cương thuyết trình; thi thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo. Hội thi cấp cơ sở dự kiến diễn ra trong tháng 8/2021, cấp thị xã dự kiến diễn ra tháng 9/2021. Thí sinh đạt giải nhất sẽ đại diện cho thị xã tham dự hội thi cấp Thành phố.

Thông qua hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Góp phần tạo chuyển biến về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; đưa hoạt động báo cáo viên ngày càng đi vào nền nếp; tạo điều kiện để báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình, thúc đẩy việc đổi mới phương thức tuyên truyền miệng; tuyển chọn, công nhận, suy tôn báo cáo viên, tuyên truyền viên tiêu biểu.

 

PHẠM HẢO