thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Sơn Tây phát huy tinh thần Cách mạng tháng 8, phấn đấu xây dựng thị xã sớm trở thành đô thị loại 2
Ngày đăng 01/09/2021 | 14:30  | View count: 282

Tháng 8 năm 1945, Chiến tranh thế giới lần thứ II bước vào giai đoạn kết thúc, phát xít Đức đầu hàng đồng minh, hồng quân Liên Xô đánh tan đạo quân Quan Đông chủ lực của phát xít Nhật. Ở trong nước, Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào (Tuyên Quang) từ ngày 13 đến ngày 15/8/1945 khẳng định: “Những điều kiện khởi nghĩa ở Đông Dương đã chín muồi”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945

 Ngay trong đêm ngày 13/8/1945, Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc thành lập, ra Quân lệnh số 1: Hiệu triệu toàn dân đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền. Ngày 16/8/1945, Đại hội Quốc dân tại Tân Trào đã thông qua “10 chính sách lớn của Việt Minh”, thông qua “Lệnh Tổng khởi nghĩa”, quyết định Quốc kỳ nền đỏ sao vàng, Quốc ca và bầu ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng Trung ương do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Trong Thư kêu gọi Nhân dân cả nước tổng khởi nghĩa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hơn 20 triệu Nhân dân Việt Nam từ Bắc đến Nam đã đồng loạt vùng dậy tiến hành tổng khởi nghĩa. Ngày 19/8/1945 Hà Nội khởi nghĩa. Ngày 23/8/1945 Huế khởi nghĩa. Ngày 25/8/1945 Sài Gòn khởi nghĩa. Chỉ trong vòng 12 ngày đêm trên đất nước Việt Nam, chính quyền đế quốc và phong kiến tay sai thống trị gần 100 năm đã bị đập tan. Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, lần đầu tiên chính quyền thực sự thuộc về Nhân dân. Ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), trước hàng chục vạn Nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời trịnh trọng đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Từ đó, ngày 02/9 là Ngày Quốc khánh nước ta.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chính quyền về tay nhân dân, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến ở Việt Nam; kết thúc hơn 80 năm nhân dân ta dưới ách đô hộ của thực dân, phát xít. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành một Đảng cầm quyền. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 

Tại thị xã Sơn Tây, những ngày đầu khởi nghĩa, cùng với cả nước, khí thế chuẩn bị khởi nghĩa bắt đầu sôi nổi. Ngày 19/8/1945 sau khi Hà Nội khởi nghĩa giành thắng lợi, các đồng chí Nguyễn Quốc Hồng, Nguyễn Thị Ninh - Ủy viên Ban Cán sự tỉnh chủ động triệu tập Hội nghị Ban Cán sự mở rộng tại xã Kiều Trung (huyện Phúc Thọ) vào đêm 19/8/1945 để bàn chủ trương khởi nghĩa giành chính quyền ở thị xã. Sau khi phân tích tình hình, Hội nghị nhất trí nhận định thời cơ đã chín muồi và quyết định khởi nghĩa giành chính quyền vào ngày 21/8/1945. Trước khí thế của cuộc biểu tình vũ trang rầm rộ của hàng vạn quần chúng nhân dân từ các huyện Quốc Oai, Thạch Thất, Tùng Thiện, Phúc Thọ và thị xã Sơn Tây, tỉnh trưởng Vũ Thiện Khoái và quan chức dưới quyền đã đầu hàng vô điều kiện chính quyền cách mạng và nộp ấn tín cho Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời. 18 giờ ngày 21/8/1945, chính quyền cách mạng đã hoàn toàn về tay Nhân dân thị xã. Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở thị xã Sơn Tây thành công, đánh dấu cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tại tỉnh Sơn Tây thắng lợi hoàn toàn.

Tiếp nối khí thế Cách mạng tháng Tám mùa thu năm 1945, 76 năm qua, Đảng bộ, quân và dân Sơn Tây cùng cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã viết tiếp những trang sử hào hùng - chấn động địa cầu, vang khắp năm châu, đó là lần lượt đánh bại thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ xâm lược. Năm 1975, giang sơn thu về một mối, đất nước hoàn toàn thống nhất. Cùng với cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ và Nhân dân Thị xã đã tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức giành được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế thị xã phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng liên tục tăng qua các năm. Giai đoạn 2016 - 2020, tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất bình quân đạt 10%/năm; tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 2.180 tỷ đồng (tăng 11% so với chỉ tiêu); thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 52 triệu đồng/năm (tăng 18 triệu đồng so với năm 2015). Năm 2020, thị xã Sơn Tây đã được Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thị xã đã tập trung thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế, quan tâm phát triển văn hóa, xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh, bảo đảm an sinh xã hội. Đến nay, 94,4% số gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", 100% tổ dân phố văn hóa, 91,1% làng văn hóa; số hộ nghèo giảm bình quân hàng năm là 0,98%, vượt chỉ tiêu đề ra (giai đoạn 2016 - 2020); tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã được đảm bảo.

Có thể khẳng định, những thành tựu đã đạt được suốt chặng đường 76 năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta, cũng như những giá trị của một cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ; của bản Tuyên ngôn độc lập ngày 02/9 chứa đựng những thông điệp của thời đại về dân tộc, dân chủ và dân quyền. Hôm nay, những thành quả và thắng lợi đó tiếp tục tạo tiền đề để Việt Nam đổi mới và phát triển mạnh mẽ hơn trong bối cảnh mới đầy biến động. Đặc biệt trong những ngày vừa qua, đại dịch Covid-19 với sự xuất hiện của các biến chủng mới tiếp tục diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương. Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, nỗ lực vượt khó của dân tộc ta, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương Phạm Minh Chính đã phát động Phong trào thi đua đặc biệt: “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các đơn vị, tổ chức, cơ quan, đoàn thể, các địa phương và Nhân dân cả nước tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm, năng động, sáng tạo nhằm ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng; bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết. Đồng thời, tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Phát huy sức mạnh toàn dân tham gia chống dịch, thực hiện tốt phương châm “truy vết thần tốc, khoanh vùng nhanh, xét nghiệm hợp lý, điều trị hiệu quả, chặn đứng nguồn lây”, tăng cường “4 tại chỗ” và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, thương nòi, “lá lành đùm lá rách”, “mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”; sẵn sàng hỗ trợ vượt qua khó khăn; hành động có trách nhiệm vì bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội, chấp hành tốt quy định của các cấp chính quyền, nhất là những nơi phong tỏa, cách ly, phải thực hiện nghiêm người cách ly với người, ai ở đâu thì ở đó để góp phần sớm đẩy lùi và chiến thắng đại dịch trên tinh thần “mỗi người dân là một chiến sỹ”, “mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương là một pháo đài chống dịch”.

Phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám, cùng với cả nước, toàn hệ thống chính trị và Nhân dân Thị xã tiếp tục tập trung cao độ, nhiệt tình hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua phòng, chống đại dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ phát động, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch Covid-19 trên địa bàn, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; giữ vững an ninh, quốc phòng; bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống văn hóa “Sơn Tây - Xứ Đoài”; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng thị xã Sơn Tây sớm trở thành đô thị loại II, chậm nhất là đến năm 2030.

                                            

                                            BAN TUYÊN GIÁO THỊ ỦY SƠN TÂY