thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Hội nghị cập nhật kiến thức nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2021
Ngày đăng 11/10/2021 | 20:32  | View count: 88

Chiều ngày 11/10, Thị ủy Sơn Tây tổ chức hội nghị cập nhật kiến thức nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2021 cho các đồng chí là bí thư, phó bí thư đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị ủy, cán bộ ban tuyên giáo, cộng tác viên dư luận xã hội, báo cáo viên thị xã và các xã, phường. Hội nghị được thực hiện bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu hội trường UBND thị xã và hình thức trực tuyến tại điểm cầu 15 xã, phường. Đồng chí Nguyễn Quang Hán - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã tới dự.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Tiến sỹ Lương Ngọc Vĩnh - Trưởng khoa Tuyên truyền - Học viện Báo chí và Tuyên truyền truyền đạt chuyên đề về công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội và xử lý điểm nóng chính trị, tư tưởng ở cấp huyện và cơ sở. Trong đó, nhấn mạnh một số nội dung quan trọng như: nhận thức, thái độ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nhận thức, thái độ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với đường lối, chủ trương, chính sách và các quyết định của Đảng và Nhà nước; thái độ, tâm trạng hoặc những vấn đề tư tưởng phát sinh trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân do tác động của các sự kiện, hiện tượng, quá trình xã hội diễn ra trong nước và quốc tế; những vấn đề tư tưởng của nhân dân phát sinh do thuận lợi hay khó khăn của sản xuất và đời sống; nhận thức, quan điểm, thái độ, tư tưởng của nhân dân xuất hiện do tác động của phản tuyên truyền, do âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, do phao tin, đồn nhảm, xuyên tạc, kích dộng của các thế lực thù địch; nghiên cứu dư luận xã hội nhằm cung cấp thông tin cho việc đánh giá năng lực, uy tín của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể và cán bộ lãnh đạo, quản lý; nghiên cứu dư luận xã hội về các vấn đề bức thiết phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thông qua hội nghị giúp đại biểu cập nhật thêm thông tin, kiến thức, kinh nghiệm để làm tốt hơn công tác tuyên giáo, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và tuyên truyền kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và nhân dân góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu trong thực hiện công tác tuyên giáo, tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị trong tình hình mới.

 

PHẠM HẢO