thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Thanh Mỹ phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao trong năm 2022
Ngày đăng 11/05/2022 | 15:38  | View count: 101

Sáng ngày 11/5, đồng chí: Trần Anh Tuấn – Thành ủy viên – Bí thư Thị ủy chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thanh Mỹ về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo UBND và một số phòng, ban thị xã có liên quan.

Các đại biểu tham dự tại buổi làm việc

Xã Thanh Mỹ có diện tích tự nhiên 10,7km2 , địa hình đồi gò, có 576,16 ha đất sản xuất nông nghiệp. Tổng số hộ 3.006 hộ, 12.052 nhân khẩu. Có 9 thôn, 01 tổ dân phố. Đảng bộ có 530 đảng viên, 15 chi bộ trực thuộc. Nhân dân chủ yếu làm sản xuất nông nghiệp. Trong thời gian qua, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thị xã Sơn Tây gắn với 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội, 07 chương trình công tác của Thị ủy Sơn Tây và Chương trình công tác của xã, BCH Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid- 19, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đạt được một số kết quả nổi bật trên các lĩnh vực: Tổng sản lượng lương thực đạt 2.734 tấn đạt 118%. Tổng thu nhập ước đạt 714/712 tỷ đồng = 100,3%, trong đó từ nông nghiệp 172 tỷ đồng, từ kinh doanh dịch vụ và ngành nghề khác 542 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt  61,2 triệu đồng /người/năm. Tổng thu ngân sách xã 12 tỷ 561 triệu đồng, trong đó thu ngân sách nhà nước 1 tỷ 600 triệu đồng/896 triệu đồng đạt 178,5% chỉ tiêu thị xã giao. Chỉ đạo công tác thu thuế đất phi nông nghiệp là 376,1/259 triệu đồng  đạt 145 % KH. Tiếp tục triển khai Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy về về việc lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên địa bàn xã Thanh Mỹ năm 2020 và giai đoạn 2021-2025; đã phối hợp chuyển đổi trồng 5ha cây sâm Bố Chính tại thôn Vị Thủy. Công tác cấp GCNQSD đất ở cho nhân dân, đã cấp được 7/20 giấy = 35%. Chỉ đạo đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2021”,  đã có 2.649/2.769  hộ  đạt gia đình văn hóa = 95,7% vượt chỉ tiêu thị xã giao, có 10/10 thôn, tổ dân phố đạt văn hóa = 100%.. Năm 2021 xã Thanh Mỹ không có hộ nghèo. Qua tổng điều tra hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2022-2025 toàn xã có 04 hộ nghèo = 0,13% và 54 hộ cận nghèo = 1,72%.

Tại buổi làm việc, Đảng ủy xã Thanh Mỹ đề nghị thị xã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn định hướng cho xã Thanh Mỹ xây dựng sản phẩm đặc trưng, tạo tiền đề cho nhân dân đầu tư sản xuất; đẩy mạnh đầu tư xây dựng các công trình theo chương trình nông thôn mới nâng cao. Sớm đầu tư xây dựng bếp ăn trường Tiểu học và xây mới trường THCS.

Đồng chí Bí thư Thị ủy phát biểu tại hội nghị

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các phòng, ban, kết luận buổi làm việc, đ/c Trần Anh Tuấn – Thành ủy viên – Bí thư Thị ủy yêu cầu lãnh đạo xã Thanh Mỹ cần có sự thay đổi trong tư duy, từ đó đổi mới trong cách làm việc và tiếp cận những mô hình mới, cách làm hay; tổ chức cho cán bộ xã tham quan, học tập kinh nghiệm ở các địa phương khác để thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi mang lại giá trị kinh tế cao, tránh để lãng phí ruộng đất, đ/c Bí thư Thị ủy cũng yêu cầu xã Thanh Mỹ cần tiếp tục củng cố nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các cấp uỷ Đảng, nêu cao vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong việc kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; thực hiện đồng bộ các chương trình, đề án, kế hoạch công tác đề ra; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tranh thủ mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Đồng chí đề nghị các phòng, ban liên quan của thị xã phối hợp với xã Thanh Mỹ nghiên cứu giải quyết đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn, tuyên truyền phổ biến các hộ có đất liên quan đến các dự án để tạo đồng thuận GPMB kịp thời cho dự án thực hiện hoàn thành theo kế hoạch. Bám sát tiêu chí hướng dẫn của thị xã để hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới nâng cao trong  năm 2022.

Diệp