thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Sơn Tây tập huấn nghiệp vụ cán bộ công đoàn đợt 1 năm 2022
Ngày đăng 03/06/2022 | 09:50  | View count: 66

Ngày 3/6, Liên đoàn lao động thị xã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cán bộ công đoàn đợt 1 cho hơn 200 đại biểu là cán bộ công đoàn cơ sở trên địa bàn.

Hướng dẫn nghiệp vụ tài chính công đoàn

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe đồng chí Bùi Thị Thu Thủy - Phó Ban Tài chính Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hướng dẫn nghiệp vụ công tác thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại công đoàn cơ sở. Đồng chí Hà Lê Hoàn – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra LĐLĐ thành phố hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra công đoàn như quy trình kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, quy trình kiểm tra tài chính, tài sản Công đoàn. Đồng thời được nghe cán bộ trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong phổ biến một số nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, kinh nghiệm để tổ chức quy chế dân chủ đạt hiệu quả.  

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn

Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức nghiệp vụ cơ bản giúp cán bộ công đoàn cơ sở thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ công tác công đoàn tại cơ quan, đơn vị góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh./.

HOÀNG PHƯƠNG