thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Sơn Tây chỉ đạo thành công Đại hội Đoàn cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Ngày đăng 05/06/2022 | 09:52  | View count: 80

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy và Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội, căn cứ Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Thường vụ Thị đoàn đã chỉ đạo 100% các cơ sở Đoàn tổ chức thành công Đại hội Đoàn cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đại biểu Đoàn xã Xuân Sơn - đơn vị làm điểm khối xã, phường

Theo đó, đã có 36/36 cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức thành công đại hội, trong đó 15 đoàn cơ sở khối xã, phường; 5 đoàn cơ sở khối Trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX; 16 đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở khối cơ quan, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp. Công tác tổ chức Đại hội được các cơ sở Đoàn thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc, đầy đủ theo Hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Đại hội thực hiện đảm bảo các nội dung: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua và xác định, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên; bầu Ban Chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên. Đại biểu được triệu tập tham dự Đại hội đều là cán bộ, đoàn viên ưu tú có nhận thức, lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, dân chủ. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư với tín nhiệm cao, đúng quan điểm, định hướng của cấp ủy Đảng và Đoàn cấp trên100% Đại hội cơ sở đoàn có kết quả bầu cử các chức danh đúng theo các phương án nhân sự dự kiến. Không khí Đại hội diễn ra dân chủ, long trọng, vui tươi, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Đại hội đại biểu Đoàn phường Lê Lợi bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên

 Thành công của Đại hội cấp cơ sở đã khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Thị đoàn và cấp ủy các cấp; là tiền đề và kinh nghiệm quan trọng để Ban Thường vụ Thị đoàn tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022 – 2027, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 6/2022. Tổng số đại biểu chính thức dự Đại hội Đoàn thị xã là 150 đại biểu trong đó có 131 đại biểu bầu tại đại hội đoàn cơ sở, 16 đại biểu đương nhiên và 3 đại biểu chỉ định.

                                                                                         

                                                                                                                                             PHẠM HẢO