thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Khai mạc tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn, hội, đội năm 2022
Ngày đăng 09/06/2022 | 08:53  | View count: 73

Ngày 9/6, tại Trung tâm chính trị, Ban Thường vụ Thị đoàn tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn, hội, đội năm 2022 cho các đồng chí cán bộ đoàn, giáo viên Tổng phụ trách Đội, các đồng chí đoàn viên, thanh niên trên địa bàn. Đ/c Hà Việt Phong - Ủy viên BTV – Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy – Giám đốc Trung tâm chính trị thị xã tới dự.

Các đại biểu tham dự khai mạc lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên truyền đạt Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy về "Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Một số tình hình về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; những vấn đề cần lưu ý với giáo viên, đoàn viên, hội viên, thanh niên thị xã.

Thông qua lớp tập huấn nhằm tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; củng cố, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đoàn, hội, đội đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hiện nay. Sau lớp tập huấn, các đại biểu sẽ vận dụng, phát huy những kiến thức được học và áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn công tác đoàn, hội, đội, góp phần quan trọng vào sự thành công của công tác thanh thiếu nhi tại tại địa phương, đơn vị và những nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao cho./.

                                                             

                                                                                                          PHẠM HẢO