thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Sơn Tây tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5 khóa XIII
Ngày đăng 21/07/2022 | 08:54  | View count: 111

Trong hai ngày 21 và 22/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII với các điểm cầu tại tỉnh, thành; huyện, thị và cấp cơ sở. Tham dự tại điểm cầu Thị ủy Sơn Tây có đồng chí Trần Anh Tuấn – Thành uỷ viên – Bí thư Thị ủy; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các Đảng bộ trực thuộc.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thị ủy Sơn Tây

Tham dự hội nghị, các đại biểu được học tập 4 chuyên đề về: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Trong đó tại phiên khai mạc sáng ngày 21/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp quán triệt nội dung về Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Tiếp đó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai quán triệt các chuyên đề còn lại.

Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII diễn ra từ ngày 4/5 đến ngày 10/5/2022, tại Thủ đô Hà Nội. Tại Hội nghị lần này, Trung ương đưa ra bàn luận, lấy ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng như: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021.

Hội nghị đã thống nhất rất cao về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, coi đây là việc làm cần thiết, đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Đặc biệt nhấn mạnh, yêu cầu, phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống của nông dân và người dân nông thôn là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị.

Thông qua hội nghị giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên trên cả nước nắm vững nội dung, quan điểm cơ bản của Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII, trên cơ sở đó vận dụng, quán triệt, triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị và địa phương một cách thiết thực, hiệu quả góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống./.

HOÀNG PHƯƠNG