thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Hội nghị thông tin thời sự trong nước, quốc tế quý II năm 2022
Ngày đăng 29/07/2022 | 15:00  | View count: 100

Chiều 29/7, tại Hội trường UBND thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức hội nghị thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế quý II năm 2022 cho các đồng chí trong thường trực Thị ủy, HĐND, UBND thị xã; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XXI; lãnh đạo các ban xây dựng đảng, phòng, ban, ngành, đoàn thể, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội thị xã; các đồng chí cán bộ tiền khởi nghĩa; cán bộ trung - cao cấp đã nghỉ hưu trên địa bàn cùng lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể xã, phường, thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Đại tá Ngô Thành Khiên - Trưởng phòng báo cáo viên, Tổng Cục chính trị, Bộ Quốc Phòng thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế thời gian qua và những định hướng đối ngoại trọng tâm của Đảng, Nhà nước thời gian tới. Trong đó phân tích làm rõ thành tựu phát triển kinh tế của đất nước trong 6 tháng đầu năm; bối cảnh tình hình thế giới và trong nước, những khó khăn, cơ hội và thách thức với Việt Nam; những ảnh hưởng của bối cảnh quốc tế, khu vực đến hoạt động đối nội, đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, đòi hỏi công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của Đảng và Nhà nước có những chiến lược phù hợp, nhằm phục vụ tốt hơn trong phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế.

Thông qua hội nghị giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt từ thị xã tới cơ sở kịp thời nắm bắt tình hình thời sự trong nước và quốc tế, từ đó có định hướng đúng đắn trong công tác tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển đất nước theo đúng quan điểm, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước./. 

HOÀNG PHƯƠNG