thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Phó Bí thư Thành ủy làm việc tại thị xã Sơn Tây
Ngày đăng 24/08/2022 | 08:31  | View count: 249

Chiều ngày 23/8, đồng chí Nguyễn Văn Phong – Phó Bí thư Thành ủy – Trưởng BCĐ Chương trình số 06 của Thành ủy chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo thị xã Sơn Tây, nghe báo cáo tình hình, kết quả của thị xã trong việc thực hiện Chương trình số 06 của Thành ủy (khóa XVII); các Kế hoạch, Dự án, Đề án của thị xã để triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU, ngày 22/02/2022 của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa.

Đoàn công tác khảo sát thực tế tại Lăng Ngô Quyền - xã Đường Lâm

Thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, trên địa bàn thị xã đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giữ gìn và phát huy tốt những phong tục tập quán lành mạnh, giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Hệ thống thiết chế văn hóa được xây dựng và ngày một hoàn thiện phủ khắp các thôn, tổ dân phố. Năm 2021, có 95,6% gia đình đạt danh hiệu văn hóa; 61/62 tổ dân phố văn; 48/56 thôn văn hóa; 114/118 thôn, tổ dân phố có nhà văn hoá; 3/6 xã có Trung tâm văn hoá. Năm 2022, thị xã đã đầu tư trên 30 tỷ đồng đầu tư xây dựng trang thiết bị cho 15 khu sân chơi, bãi tập và nâng cấp hệ thống đài truyền thanh thị xã và các xã, phường. Năm 2021 - 2022 thị xã đã xếp hạng 5 di tích cấp thành phố4 và nâng cấp xếp hạng 3 di tích cấp Quốc gia; chuẩn bị điều kiện, có văn bản đề nghị xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Sơn Tây. Bên cạnh đó, phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, thể dục - thể thao ngày càng đa dạng, phong phú thu hút được đông đảo Nhân dân thao gia. Công tác giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm có chuyển biến tích cực, phát huy hiệu quả các nguồn lực văn hóa góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng ở địa phương.

Về thực trạng công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích Làng cổ ở Đường Lâm Giai đoạn 2015 – 2020, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt Quyết định số 4142/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án "Đầu tư tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị di tích làng cổ ở xã Đường Lâm"; trong đó hỗ trợ, đầu tư 15 nội dung như đầu tư tu bổ các di tích được xếp hạng đã bị xuống cấp, đầu tư tu bổ các ngôi nhà cổ bị xuống cấp, đầu tư bảo tồn phát huy giá trị di tích làng cổ với các nội dung như thiết kế mẫu nhà điển hình, hỗ trợ các hộ dân có nhà cao tầng hạ thấp độ cao và hỗ trợ lãi xuất tiền vay cho các hộ có nhu cầu xây dựng cải tạo nhà phù hợp với cảnh quan...với tổng kinh phí 456,664 tỷ đồng, trong đó đầu tư dự án đất giãn cư (giãn dân làng cổ) là 258 tỷ đồng. Trên cơ sở Quyết định trên, Thị xã đã tích cực chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện, đến nay Đề án đã thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư tu bổ tôn tạo các di tích trên địa bàn xã Đường Lâm được 13 dự án với tổng mức đầu tư là 178,029 tỷ đồng, nguồn vốn đã bố trí 143,485 tỷ đồng. Thị xã cũng đã quan tâm, bố trí nguồn lực để đầu tư cho 14 dự án ngoài Đề án 4212 với tổng nguồn vốn đã bố trí 152,375 tỷ đồng. Đến nay đại bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Đường Lâm có nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa, giá trị và trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ, bảo tồn di tích, nhất là việc bảo tồn nguyên vẹn giá trị gốc các di tích cổ; nhiều hộ gia đình thực hiện nghiêm túc thủ tục cấp phép xây dựng theo quy định. Công tác thông tin, tuyên truyền và quảng bá về giá trị di tích Làng cổ được đẩy mạnh, thu hút ngày càng đông lượng khách du lịch đến tham quan, nghiên cứu. Thị xã đã tích cực, chủ động tranh thủ được các nguồn vốn đầu tư xây dựng nhiều công trình theo Đề án của UBND thành phố, như: Xây dựng trường học, quy hoạch xây dựng khu ở giãn dân, thiết kế các kiểu nhà mẫu truyền thống; tu bổ, tôn tạo những di tích được xếp hạng đã xuống cấp nghiêm trọng; triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, gắn với công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích Làng cổ; chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tổ chức dạy nghề, giải quyết việc làm...

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phong – Phó Bí thư Thành ủy – Trưởng BCĐ Chương trình số 06 của Thành ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của thị xã Sơn Tây trong việc thực hiện các Chương trình, Nghị quyết của Thành phố. Đồng thời yêu cầu đội ngũ cán bộ của thị xã cần nhận thức sâu sắc hơn nữa về thế mạnh của Sơn Tây với trách nhiệm trước nhân dân, Thành phố và đất nước; cụ thể hóa các Nghị quyết, Kế hoạch của Thành phố bằng các Dự án, Đề án tổng thể; đề ra những Kế hoạch, Đề án, Dự án phải mang tính dài hạn. Lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch văn hóa phải bám sát vào quy hoạch chung của toàn Thành phố. Riêng đối với Đường Lâm cần đánh giá tổng thể, chỉ ra nguyên nhân tồn tại hạn chế, đưa ra đề xuất mang tính dài hạn. Thị xã cần bố trí ngân sách, nguồn lực hợp lý cho Đường Lâm. Gắn di tích với cuộc sống của người dân, thực hiện di dân phù hợp, đầu tư để người dân tiếp cận và hưởng lợi từ di tích. Điều chỉnh dự án mở rộng Lăng Ngô Quyền và Đình Phùng Hưng thành một quần thể di tích gắn với du lịch, tổ chức các sự kiện, di tích lịch sử. Đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và học sinh Đường Lâm để khơi dậy lòng tự hào, ý thức phát triển; truyền thông cho người dân thị xã, Hà Nội và cả nước biết đến giá trị của di tích và truyền thông cho bạn bè quốc tế đến với di tích.

Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy cũng giao UBND Thành phố chỉ đạo các đơn vị xây dựng Đề án mới đối với Đường Lâm trên cơ sở không điều chỉnh Quy hoạch mà chỉ điều chỉnh nội dung Quy hoạch. Xây dựng cơ chế quản lý, vận hành đặc thù cho Đường Lâm trong phạm vi quyết định của Thành phố.

                                                               

                                                                                                                      PHẠM HẢO