thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Ra mắt Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tổ dân phố 4 phường Ngô Quyền
Ngày đăng 13/09/2022 | 10:01  | View count: 141

Sáng ngày 13/9, Ban đại diện Hội người cao tuổi thị xã phối hợp với UBND, Hội người cao tuổi phường Ngô Quyền tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tổ dân phố 4.

Thị xã tặng hoa chúc mừng câu lạc bộ

Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tổ dân phố 4  được thành lập theo Quyết định số 201 ngày 27/6/2022 của UBND phường Ngô Quyền gồm 53 thành viên do bà Trần Thị Sinh – hội viên hội người cao tuổi tổ dân phố 4 làm Chủ nhiệm. CLB là tổ chức xã hội tập hợp, đoàn kết những người cao tuổi có chung nhu cầu, sở thích, cùng nhau góp sức, thực hiện hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò người cao tuổi. Tạo điều kiện cho người cao tuổi nghèo, cận nghèo, khó khăn, thiệt thòi có cơ hội nâng cao chất lượng cuộc sống của chính họ, gia đình họ, đồng thời được tham gia đóng góp vào sự phát triển của địa phương. CLB tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính và các hoạt động, là tổ chức trực thuộc Hội người cao tuổi phường Ngô Quyền.

Trao quyết định thành lập CLB

Đây là CLB liên thế hệ tự giúp nhau thứ 7 trên địa bàn thị xã được thành lập, nhằm tạo điều kiện cho người cao tuổi cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tiếp cận kiến thức về chăm sóc sức khỏe và tăng cường vai trò, sự đóng góp của lớp người cao tuổi đối với xã hội.

HOÀNG PHƯƠNG