đảng ủy khối các doanh nghiệp

TT

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP

 

 

1

Nguyễn Sơn Bình

Bí thư

32.979.599

0988.159.988

2

Lê Hà Đông

Phó Bí thư

32.979.599

0983.335.091