Danh nhân Sơn Tây

PHAN KẾ TOẠI (1892-1992)

Ngày đăng 12/03/2013 | 12:00 AM  | View count: 7975
Phan Kế Toại (1892-1992[1]), quê làng Mông Phụ xã Đường Lâm thị xã Sơn Tây - Hà Nội, nguyên là Khâm sai Bắc Bộ của Chính phủ Trần Trọng Kim (Đế quốc Việt Nam thân Nhật), nhưng sau Cách mạng tháng...

THÁM HOA GIANG VĂN MINH (1573 - 1638)

Ngày đăng 16/06/2011 | 12:00 AM  | View count: 8461
Giang Văn Minh người thôn Mông Phụ, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Ông thi đỗ Thám hoa(1) khoá Mậu Thìn, đời Vua Lê Thần Tông năm 1628. Ông là người học rộng, tài cao, là nhà ngoại...