thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đô thị

Thị xã triển khai kế hoạch phát động Tết trồng cây xuân Kỷ Hợi
Ngày đăng 23/01/2019 | 08:16  | View count: 5770

Chiều ngày 22/1, UBND thị xã triển khai kế hoạch tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Kỷ Hợi năm 2019. Đ/c Tạ Thanh Phong – Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

Lễ phát động Tết trồng cây xuân Kỷ Hợi sẽ diễn ra vào ngày 10 tết

Theo kế hoạch, Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Kỷ Hợi năm 2019 sẽ diễn ra vào 9h00 ngày 10 tết (tức ngày 14/12/2019) tại Khu di tích Văn Miếu – xã Đường Lâm. Để buổi lễ diễn ra thành công, UBND thị xã yêu cầu các phòng, ban, ngành liên quan chuẩn bị tốt nội dung chương trình buổi lễ; chỉ đạo và đôn đốc, kiểm tra các đơn vị triển khai thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện kế hoạch; tuyên truyền đến cán bộ, nhân dân hiểu về ý nghĩa của lễ phát động; đảm bảo an ninh trật tự, an tàn giao thông trong thời gian trước, trong và sau lễ phát động; vệ sinh và chuẩn bị cây, hố trồng tại Khu di tích Văn Miếu trước ngày 1/2/2019. UBND thị xã cũng yêu cầu các xã, phường, cơ quan, đơn vị tùy điều kiện cụ thể xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Kỷ Hợi năm 2019 từ ngày mùng 4 đến ngày 12 tết (tức ngày 8 - 16/2/2019) đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo trồng cây nào, sống cây đó.

PHẠM HẢO