thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đô thị

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội làm việc tại thị xã
Ngày đăng 22/08/2019 | 08:38  | View count: 684

Chiều ngày 21/8, đoàn công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội do đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền – Thành ủy viên – Giám đốc Sở làm trưởng đoàn làm việc với thị xã Sơn Tây về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019, công tác xây dựng kế hoạch năm 2020. Tiếp và làm việc với đoàn có đ/c Phạm Thị Thanh Mai – Thành ủy viên – Bí thư Thị ủy cùng các đ/c BTV Thị ủy – HĐND – UBND, lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn thị xã.

Trường Tiểu học Sơn Lộc - công trình XDCB đề nghị TP hỗ trợ đầu tư giai đoạn 2019 - 2020

Trên cơ sở vốn kế hoạch được giao, ngay từ đầu năm Thị ủy - UBND thị xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư bám sát kế hoạch, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, giải ngân vốn. Theo đó, tổng kế hoạch vốn xây dựng cơ bản của thị xã năm 2019 là 609 tỷ 350 triệu đồng, đã thực hiện giải ngân được 231 tỷ 946 triệu đồng, đạt 38% KH giao; tiếp nhận 63 hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành, trong đó thẩm định phê duyệt quyết toán đối với 46 công trình, 17 công trình đang thụ lý trong thời hạn quy định. Về công tác chuẩn bị đầu tư, xây dựng kế hoạch năm 2020 và kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025, thị xã tập trung rà soát để sắp xếp các dự án, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định. Cũng tại hội nghị, thị xã Sơn Tây kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Thành phố quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng nông thôn mới nâng cao; phát triển du lịch và bảo tồn các giá trị văn hóa của di tích Làng cổ ở Đường Lâm; chính sách đặc thù đối với khu vực bãi rác Xuân Sơn; hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản.

Đoàn công tác cũng làm rõ một số ý kiến, kiến nghị của thị xã, đồng thời tổng hợp đầy đủ, tham mưu báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố để có buổi làm việc với thị xã Sơn Tây trong thời gian sớm nhất./.

PHẠM HẢO