thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đô thị

Thị xã lựa chọn xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020
Ngày đăng 09/12/2019 | 11:14  | View count: 508

Sáng ngày 9/12, UBND thị xã tổ chức hội nghị rà soát kết quả đánh giá thị xã Sơn Tây hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019 và xem xét, đánh giá lựa chọn xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020. Đ/c Phạm Thị Thanh Mai – Bí thư Thị ủy – Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU thị xã chủ trì hội nghị.

Xã Kim Sơn phấn đấu xây dựng NTM nâng cao năm 2020

Bám sát Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy, thị xã Sơn Tây đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân, việc triển khai xây dựng NTM trong 10 năm qua của thị xã đạt được những kết quả quan trọng. 6/6 xã hoàn thành xây dựng NTM; cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư khang trang, sạch đẹp; thu nhập bình quân của người dân tăng; tỷ lệ hộ nghèo giảm; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được đẩy mạnh, xuất hiện một số mô hình nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao… Về tiêu chí lựa chọn các xã phấn đấu đạt chuẩn nâng cao theo Quyết định 4212/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND TP Hà Nội, các tiêu chí mềm gồm: hộ nghèo dưới 1%; thu nhập năm 2019 đạt 54 triệu đồng/ người, năm 2020 đạt 60 triệu đồng/ người; Đảng bộ trong sạch vững mạnh 2 năm liên tiếp; phổ cập giáo dục Tiểu học và THCS mức độ 3; tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch trên 80%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên 90%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi dưới 13,5%; trạm y tế triển khai mô hình bác sỹ và quản lý sức khỏe cho trên 80% dân số… Các tiêu chí cứng cần đầu tư nhiều kinh phí như giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, tổ chức sản xuất phải đáp ứng được các điều kiện như: 100% đường trục xã, liên xã, đường trục thôn, liên thôn được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; có đủ 3 cấp mầm non, tiểu học, THCS đạt chuẩn Quốc gia, trong đó tối thiểu 1 trường mầm non hoặc tiểu học đạt chuẩn mức độ 2 về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học...

Phát biểu kết luận hội nghị, đ/c Phạm Thị Thanh Mai – Bí thư Thị ủy – Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU thị xã yêu cầu các xã gửi hồ sơ hoàn thiện về xây dựng NTM theo mẫu về thị xã trước ngày 15/12, thị xã báo cáo thành phố trước 25/12. Cũng qua xem xét tình hình thực tế tại các xã và thống nhất tại hội nghị lựa chọn xã Kim Sơn phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020 để báo cáo Ban Thường vụ Thị ủy. Các xã còn lại rà soát lại điều kiện để đăng ký thời gian xây dựng NTM mới nâng cao trước ngày 30/12 dựa trên 3 yêu cầu: đảm bảo phù hợp quy hoạch, khả năng thực hiện và nguồn lực. Ban chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU thị xã hỗ trợ cho các xã nhằm đảm bảo việc xây dựng NTM nâng cao không chạy theo thành tích mà hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống cho người dân./.

PHẠM HẢO