thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đô thị

Sơn Tây giao ban chuyên đề quý II năm 2021
Ngày đăng 27/04/2021 | 07:57  | View count: 613

Sáng ngày 26/4, Thị ủy - HĐND - UBND thị xã tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề quý II năm 2021 về “Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã” 5 năm 2016 - 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai - Thành ủy viên - Bí thư Thị ủy cùng các đồng chí trong Thường trực Thị ủy chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo xã Sơn Đông phát biểu ý kiến tại hội nghị

Trong 5 năm 2016 - 2020, thị xã tiếp nhận 4.750 hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai, đủ điều kiện thụ lý 4.045 hồ sơ, đã giải quyết 3.877/4.045 hồ sơ (đạt tỷ lệ 95,84%); tiếp nhận 4.567 hồ sơ lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng, đã giải quyết 4.280/4.567 hồ sơ (đạt 93,7%). Cấp 1.990 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; 6.885 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa (đạt 100,1%). Cho phép 209 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở với tổng diện tích 3,0623 ha. UBND thị xã ban hành 636 quyết định thu hồi đất để thực hiện các dự án, 301 quyết định giao đất và tổ chức đấu giá thành công 89 lô đất, thu ngân sách nhà nước 81 tỷ đồng. Tuy nhiên, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như tài liệu quản lý thiếu, công tác đo đạc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính dự án tổng thể chậm; Quy hoạch chung, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chuyên ngành vẫn còn có nội dung chưa được cập nhật, thống nhất; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu và công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý, sử dụng đất của các cơ sở tôn giáo còn gặp nhiều bất cập; việc xử lý các vi phạm còn chậm, chưa triệt để, chưa xử lý dứt điểm…

Đ/c Bí thư Thị ủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, các đồng chí Thường trực Thị ủy khẳng định: Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng là một vấn đề “nóng”, luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân. Nhằm làm tốt hơn nữa công tác này, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thị ủy sẽ ban hành nghị quyết chuyên đề để các đơn vị, các xã, phường làm căn cứ thực hiện, đồng thời tổ chức ký cam kết cho các xã phường để làm chỉ tiêu thi đua. Thường trực Thị ủy yêu cầu cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường vai trò giám sát của HĐND và MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, các ban thanh tra nhân dân, nhất là trong những kỳ nghỉ dài và đợt bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND sắp tới. Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức ngành tài nguyên môi trường, quản lý trật tự xây dựng, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng để nâng cao ý thức chấp hành của nhân dân, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. UBND thị xã tiếp tục tổng hợp những bất cập trong quá trình triển khai có liên quan đến quy định của thành phố để có ý kiến với UBND và các Sở, ngành thành phố.

 

PHẠM HẢO