thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đô thị

Thị xã kiểm điểm tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 6 tháng đầu năm
Ngày đăng 02/07/2021 | 12:32  | View count: 393

Sáng ngày 2/7, UBND thị xã tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Đ/c Nguyễn Huy Khánh - Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị. Cùng dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Thường trực Thị ủy.

Lãnh đạo phường Sơn Lộc phát biểu ý kiến tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn thị xã có 23 dự án thực hiện công tác GPMB, trong đó có 20 dự án chuyển tiếp, 3 dự án mới. Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phối hợp với UBND các xã, phường chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB cho 153 tổ chức, hộ gia đình và cá nhân với tổng số tiền 29 tỷ đồng; bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để tổ chức thi công diện tích 20.506,5 m2; phối hợp với chủ đầu tư các dự án, đơn vị quản lý tài sản thực hiện di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật nằm trong chỉ giới GPMB như đường điện, đường viễn thông, hệ thống chiếu sáng, đường nước theo trình tự quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện  công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như: cơ chế, chính sách của Nhà nước và Thành phố còn nhiều bất cập, thay đổi thường xuyên dẫn đến việc không đồng tình của người có đất bị thu hồi, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Thủ tục trình xác định, phê duyệt đơn giá đất cụ thể làm căn cứ để bồi thường đối với đất ở khi Nhà nước thu hồi đất của Thành phố còn phức tạp, kéo dài nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công tác GPMB của dự án. Việc xác nhận các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã không đảm bảo tiến độ theo quy định của pháp luật do vậy ảnh hưởng nhiều đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn. Một số hộ gia đình không phối hợp thực hiện việc đo đạc, kiểm đếm với lý do: đơn giá bồi thường thấp, đề nghị được bố trí đất tái định cư và không nhất trí với việc thu hồi đất để thực hiện dự án…

Đ/c Chủ tịch UBND thị xã phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí Thường trực Thị ủy nêu rõ: Công tác giải phóng mặt bằng là một nhiệm vụ khó khăn phức tạp, được coi là một tiêu chí để đánh giá cán bộ. Do đó, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB các dự án trên địa bàn thị xã, đảm bảo công tác giải ngân nguồn vốn của UBND Thành phố, Thường trực Thị ủy yêu cầu, ngay sau hội nghị này, Ban Thường vụ Thị ủy thành lập Ban chỉ đạo, ban hành Chỉ thị thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở, thực hiện quyết liệt công tác GPMB các dự án trên địa bàn để đạt hiệu quả cao nhất. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, chấp hành chủ trương, chính sách khi Nhà nước thu hồi đất. Tổ chức giám sát, kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án đã xây dựng. Đẩy nhanh công tác xác nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất làm căn cứ lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB theo quy định; chủ động phân loại đối với hồ sơ thu hồi đất để xác nhận. Các xã, phường, đơn vị tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện và những khó khăn vướng mắc gửi cơ quan thường trực của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án (hàng tuần) để tổng hợp báo cáo UBND thị xã kịp thời chỉ đạo. 

 

PHẠM HẢO