thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đô thị

Thị xã đánh giá tiến độ xây dựng NTM nâng cao xã Thanh Mỹ
Ngày đăng 05/07/2021 | 20:06  | View count: 415

Chiều 5/7, Ban chỉ đạo Chương trình 09-Ctr/TU Thị ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Thanh Mỹ đến hết tháng 6 năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp cuối năm 2021. Đ/c Phạm Thị Thanh Mai - Thành ủy viên - Bí thư Thị ủy - Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 09-Ctr/TU Thị ủy cùng các đồng chí Thường trực Thị ủy chủ trì hội nghị.

Mô hình trồng sâm Bố Chính đang tạo việc làm cho nhiều người dân xã Thanh Mỹ

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn xã Thanh Mỹ thay đổi rõ rệt, đời sống sinh hoạt của nhân dân được nâng cao, kinh tế dần được phát triển, cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm được tăng cường bổ sung xây dựng mới, phát triển đồng bộ. Thanh Mỹ được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 và được thị xã lựa chọn xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021-2022. Đến nay, theo kết quả tự đánh giá dựa trên 19 tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, xã có 8 tiêu chí đạt gồm: Điện, Nhà ở dân cư nông thôn, Tỷ lệ hộ nghèo, Tỷ lệ lao động có viêc làm thường xuyên, Y tế, Văn hóa, Giáo dục và đào tạo, Quốc phòng và an ninh. 11 tiêu chí chưa đạt gồm: Trường học, Quy hoạch, Giao thông, Thủy lợi, Cơ sở vật chất văn hóa, Cơ sở hạ tầng thương mai nông thôn, Thông tin và truyền thông, Thu nhập bình quân đầu người, Tổ chức sản xuất, Môi trường và ATTP, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Tổng điểm xã tự chấm: 74,1/100 điểm. Năm 2021, Thành phố và thị xã đã bố trí 25,6 tỷ đồng đầu tư các công trình: Cải tạo nâng cấp đường liên xã Thanh Mỹ - Xuân Sơn và Đầu tư hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn xã Thanh Mỹ (giai đoạn 2); Tu bổ, tôn tạo di tích đình Thủ Trung, hạng mục: tả mạc, hữu mạc, nghi môn, sân đình; Nhà văn hóa thôn Thanh Vị, Trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã Thanh Mỹ. Đến tháng 6/2021, xã Thanh Mỹ không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM nâng cao.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu, kết luận và chỉ đạo hội nghị, các đồng chí Thường trực Thị ủy nhấn mạnh: Xây dựng NTM mới nâng cao là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là chương trình của người dân, vì dân và do người nông dân là chủ thể chính trực tiếp thực hiện. Do đó, ngay sau hội nghị này, xã Thanh Mỹ họp ngay Ban chỉ đạo xã, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới trong phương pháp, cách làm, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, có kế hoạch, chương trình hành động, mục tiêu cụ thể từng tháng, từng quý. Coi đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Xây dựng lộ trình thực hiện những tiêu chí chưa đạt và duy trì những tiêu chí đã đạt. Tăng cường công tác tuyên truyền toàn dân đoàn kết xây dựng NTM nâng cao nhằm tạo sức lan tỏa rộng khắp, để người dân đồng tình hưởng ứng như đóng góp ngày công lao động, hiến đất làm đường, lắp đặt và sử dụng nước sạch. Ưu tiên tập trung cho đầu tư xây dựng. Thường trực Thị ủy giao đ/c Tạ Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBND thị xã định kỳ giao ban 1 tháng/1 lần, Ban chỉ đạo định kỳ giao ban 3 tháng/1 lần với xã Thanh Mỹ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đối với các kiến nghị của xã, Thường trực Thị ủy yêu cầu các cơ quan chuyên môn rà soát lại, tham mưu UBND thị xã giao những hạng mục thuộc trách nhiệm của xã để xã làm chủ đầu tư, quyết tâm đầu tư mọi nguồn lực để xã Thanh Mỹ hoàn thành mục tiêu được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2022 với ít nhất 95/100 điểm./.

 

PHẠM HẢO