thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đô thị

Cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến phố Thanh Vỵ
Ngày đăng 05/04/2022 | 12:14  | View count: 316

Sáng ngày 5/4, UBND thị xã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Lương Văn Thân và bà Lê Thị Hảo; ông Khuất Văn Nghĩa; ông Lê Văn Hồng và bà Nguyễn Thị Thuần đang sử dụng đất tại tổ dân phố Vỵ Thủy, xã Thanh Mỹ để thực hiện dự án "Cải tạo, nâng cấp tuyến phố Thanh Vỵ" (Tỉnh lộ 414, đoạn qua nội thị dài 3km).

Lực lượng chức năng thực hiện cưỡng chế thu hồi thửa đất số 50b, Tờ bản đồ 07

Theo đó, thửa đất của ông Lương Văn Thân và bà Lê Thị Hảo bị thu hồi là thửa đất số 49, Tờ bản đồ 07, có diện tích 82m2; thửa đất của ông Khuất Văn Nghĩa bị thu hồi là thửa đất số 50b, Tờ bản đồ 07, có diện tích 50,7m2; thửa đất của ông Lê Văn Hồng và bà Nguyễn Thị Thuần bị thu hồi là thửa đất số 46, Tờ bản đồ 07, có diện tích 100m2. Các thửa đất này đều nằm trong chỉ giới quy hoạch hành lang giao thông tuyến phố Thanh Vỵ, đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB nhưng các hộ gia đình không nhận tiền, không bàn giao mặt bằng mặc dù đã được vận động, thuyết phục, đối thoại nhiều lần. Do đó, UBND thị xã đã ban hành các Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 18/6/2019, Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 22/4/2019, Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 22/1/2013 thu hồi những thửa đất này để thực hiện dự án "Cải tạo, nâng cấp tuyến phố Thanh Vỵ" (Tỉnh lộ 414, đoạn qua nội thị dài 3km), tuy nhiên các hộ gia đình vẫn không chấp hành Quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực, vì vậy phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất.

Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương và nghiêm túc, buổi cưỡng chế diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn, không để xảy ra thiệt hại về người và tài sản.

Việc cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ gia đình nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, thi hành nghiêm túc quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực; duy trì trật tự, kỷ cương trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn, đồng thời cũng nhằm tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai trong nhân dân.

Theo kế hoạch, sáng ngày 7/4, UBND thị xã tiếp tục tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với ồng Trần Văn Khai và bà Nguyễn Thị Ngà, ông Ngô Văn Cấp và bà Đỗ Thị Hải đang sử dụng đất tại tổ dân phố Vỵ Thủy, xã Thanh Mỹ để thực hiện dự án "Cải tạo, nâng cấp tuyến phố Thanh Vỵ" (Tỉnh lộ 414, đoạn qua nội thị  dài 3km)./.

 

PHẠM HẢO - THÀNH CHUNG