thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đô thị

Trung Hưng cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả
Ngày đăng 14/10/2022 | 11:07  | View count: 157

Sáng ngày 14/10, UBND phường Trung Hưng tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện khắc phục hậu quả đối với bà Phạm Thị Huệ, địa chỉ tại Tổ dân phố 3 Nghĩa Phủ. Đồng chí Tạ Thanh Phong – Phó Chủ tịch UBND thị xã trực tiếp chỉ đạo buổi cưỡng chế.

Lực lượng chức năng tháo dỡ công trình vi phạm

Nội dung cưỡng chế: buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại đất đã lấn do bà Phạm Thị Huệ, địa chỉ tại Tổ dân phố 3 Nghĩa Phủ, đã có hành vi vi phạm hành chính lấn đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị HUD – Sơn Tây (lấn 192,6 m2 đất phi nông nghiệp tại lô đất TĐC-DV16 khu đô thị HUD – Sơn Tây – được xác định theo sơ đồ hiện trạng khu đất TĐC – DV16 khu đô thị HUD Sơn Tây lập ngày 28/12/2021 kèm theo Biên bản vi phạm hành chính số 35/BB-VPHC do UBND phường Trung Hưng lập ngày 28/12/2021).

Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, lực lượng chức năng đã tháo dỡ và di chuyển toàn bộ các công trình, tài sản trên diện tích 192,6 m2 đất lấn; đảm bảo che chắn, chống sập đối với phần công trình còn lại ngoài phạm vi cưỡng chế. Thông qua cưỡng chế nhằm thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xử lý nghiêm các vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đã quá thời hạn nhưng không tự nguyện chấp hành.

                                             

                                                                                                         PHẠM HẢO – THÀNH CHUNG