thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Hoạt động từ các đơn vị

Mùa xuân trên quê hương nông thôn mới Kim Sơn
Ngày đăng 08/02/2019 | 14:57  | View count: 275

Cuối năm 2018, Kim Sơn là đơn vị cuối cùng trên địa bàn thị xã được Thành phố xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Mùa xuân này là năm đầu tiên xã khoác lên mình diện mạo mới từ thành quả của chương trình mang lại. Đến Kim Sơn hôm nay, ngoài sắc xuân của đất trời, chúng tôi còn cảm nhận được một mùa xuân khác đang hiện diện nơi đây.

Các lực lượng tham gia dọn dẹp tại nghĩa trang liệt sỹ 

Xuất phát điểm với rất nhiều khó khăn khi qua khảo sát đánh giá hiện trạng 19 tiêu chí xã Kim Sơn chỉ có 2 tiêu chí đạt, 5 tiêu chí cơ bản đạt, 12 tiêu chí chưa đạt nên ngay từ những ngày đầu, Đảng bộ, chính quyền xã Kim Sơn xác định xây dựng nông thôn mới là chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển nông thôn toàn diện, bền vững với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Vì vậy, xã đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những lợi ích mà chương trình xây dựng NTM mang lại. Đồng thời, xã cũng tích cực phổ biến, quán triệt các văn bản, Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên đến mọi tầng lớp nhân dân, các tổ chức, đoàn thể ở địa phương trong đó có việc tổ chức lấy ý kiến của người dân tham gia góp ý vào đồ án quy hoạch NTM của xã, qua đó đã tạo sự đồng thuận và không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong các thôn, xóm. Công tác dồn điền đổi thửa đạt 151,15 ha/151,15 ha, tạo điều kiện để nhân dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thâm canh tăng vụ, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người. Song song với công tác dồn điền đổi thửa, công tác xây dựng hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng đạt kết quả cao, xã đã thực hiện đào đắp được 17,6 km đường nội đồng, làm mới nhiều km đường trục xã, trục thôn và đang triển khai cứng hóa toàn bộ các dự án ở 7 thôn, xây mới 2 cầu qua kênh, 2 trạm bơm phục vụ nước tưới cho sản xuất, xây dựng 5 trạm biến áp. Đó là kết quả của việc thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa nguồn đầu tư cho hệ thống giao thông nông thôn, lồng ghép các chương trình, dự án và nhân dân đóng góp tiền mặt, vật liệu, ngày công lao động, và hiến đất làm đường. Cùng với nguồn vốn của Nhà nước, xã phát động nhân dân đầu tư kinh phí xây dựng, nâng cấp, chỉnh trang nhà cửa, công trình phụ, nước sạch, sửa chữa cầu cống, thu gom rác thải. 

Chủ tịch UBND thị xã kiểm tra chất lượng các tuyến kênh mương nội đồng xã Kim Sơn

Bên cạnh đó, xã cũng triển khai nhiều chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho nhân dân như: Mở các lớp đào tạo nghề cho nông dân; phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trại mang tính hàng hóa gắn với bảo vệ môi trường. Đến nay, toàn xã có 23 trang trại; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, các ngành thương mại, dịch vụ chiếm 53,3% tổng cơ cấu kinh tế toàn xã, khuyến khích người dân phát triển các mô hình kinh tế, chọn những cây, con giống có giá trị kinh tế cao vào sản xuất và chăn nuôi. Từ đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt, công tác giảm nghèo đạt kết quả cao, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn dưới 2%; không còn nhà tạm, nhà dột nát, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 41 triệu đồng/người/năm; 90%  người có việc làm thường xuyên. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển sôi nổi, tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa của xã hằng năm đều đạt trên 90%, xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi, 7 thôn đều có nhà văn hóa. Nhiều cuộc thi do thị xã tổ chức, xã đều đạt giải cao và được cử đi thi Thành phố như: Hội thi Bí thư chi bộ giỏi, Trưởng thôn thân thiện, Tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi công cộng… 

Xuân đã về trên quê hương nông thôn mới Kim Sơn, không chỉ là mùa xuân của đất trời mà còn là mùa xuân của lòng người.  Đây là niềm vui đồng thời cũng là động lực cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tiếp tục chung tay bảo vệ và phát triển thành quả xây dựng nông thôn mới trong những năm tiếp theo, từ đó xây dựng địa phương ngày một đổi mới, phát triển toàn diện./.

PHẠM HẢO