thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Hoạt động từ các đơn vị

Trên 100 đại biểu tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính
Ngày đăng 06/08/2019 | 14:37  | View count: 404

Chiều ngày 6/8, UBND thị xã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính năm 2019 cho trên 100 đồng chí là cán bộ công chức, trưởng, phó các phòng ban chuyên môn của thị xã; chủ tịch, phó chủ tịch UBND, công chức tư pháp, địa chính - xây dựng, văn hóa thông tin, văn phòng - thống kê các xã, phường.

Các đại biểu tiếp thu nội dung tại buổi tập huấn

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe ông Phạm Tuấn Anh - Trưởng phòng Cải cách hành chính - Sở Nội vụ truyền đạt những nội dung trong công tác cải cách hành chính như: Tổng quan về cải cách hành chính nhà nước; Kỹ năng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính nhà nước; Nội dung, nhiệm vụ chủ yếu của cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay cải cách hành chính.

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức và nghiệp vụ để cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân.

Diệp