thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Hoạt động từ các đơn vị

Tập huấn sử dụng công nghệ Check VN trên hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm
Ngày đăng 12/08/2019 | 17:02  | View count: 443

Chiều ngày 12/8, UBND thị xã phối hợp với Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm và thủy sản thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giới thiệu, hướng dẫn sử dụng công nghệ Check VN trên hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm của UBND TP Hà Nội và tập huấn nội dung liên quan tới truy xuất nguồn gốc, minh bạch thông tin thực phẩm an toàn cho trên 100 đại biểu là chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cán bộ phụ trách ATTP các xã, phường.

Tại buổi tập huấn, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn được phổ biến, giới thiệu các văn bản của UBND TP Hà Nội về hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc thực phẩm và cấu trúc hệ thống thông tin, các chức năng ứng dụng, lợi ích cho các bên tham gia và các nội dung liên quan tới truy xuất nguồn gốc, minh bạch thông tin thực phẩm an toàn; giới thiệu ứng dụng CheckVN - công cụ xây dựng và bảo vệ thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trong thời đại công nghệ số, đồng thời hướng dẫn sử dụng hn.check.net.vn và App CheckVN vào quản trị doanh nghiệp, bán hàng, marketing và minh bạch thông tin truy xuất nguồn gốc hàng hóa. 

Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản thực phẩm

Thông qua buổi tập huấn nhằm giúp các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ATTP, tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm trên địa bàn.

Diệp