thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Hoạt động từ các đơn vị

Phú Thịnh tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền năm 2019
Ngày đăng 15/01/2020 | 11:35  | View count: 325

Sáng ngày 15/1, Đảng ủy phường Phú Thịnh tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020), tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác chính quyền năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, Đảng ủy phường Phú Thịnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội với những giải pháp thiết thực, đồng bộ đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2019 đạt 17,5%. Tổng thu ngân sách ước đạt trên 6 tỷ đồng; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 100%. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, trật tự xây dựng có nhiều chuyển biến tích cực. Văn hóa xã hội được duy trì và phát triển, các vấn đề an sinh xã hội được đảm bảo. Toàn phường có 1.785/1881 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 3 tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa. An ninh quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Thành ủy, Thị ủy tiếp tục được triển khai sâu rộng, góp phần tích cực trong việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên. Về công tác xây dựng Đảng: năm 2019, tổ chức trao huy hiệu Đảng cho 30 đồng chí, cử 12 quần chúng tham gia lớp cảm tình đảng, kết nạp 10 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 11 đảng viên. MTTQ và các đoàn thể không ngừng được củng cố, phát huy hiệu quả hoạt động đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Đảng ủy phường xác định 12 chỉ tiêu cơ bản và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực công tác. Phấn đấu tổng giá trị sản xuất tăng 17%/năm, giảm nghèo bền vững, hệ thống chính trị hoạt động hiệu quả. 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng tại hội nghị

Nhân dịp này, 44 tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng Đảng, công tác chính quyền được UBND thị xã, Đảng ủy - UBND phường biểu dương, khen thưởng./.

Phạm Yến