thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Hoạt động từ các đơn vị

Xã Xuân Sơn diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2020
Ngày đăng 26/06/2020 | 12:45  | View count: 1123

Trong 2 ngày 25 và 26/6, Đảng ủy - HĐND - UBND xã Xuân Sơn tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2020.

Diễn tập vận hành cơ chế tại hội trường UBND xã Xuân Sơn

Cuộc diễn tập gồm 3 giai đoạn, 5 vấn đề huấn luyện. Trong đó giai đoạn 1: Chuyển xã vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, an ninh; chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu phòng thủ. Cuộc diễn tập được tiến hành theo 2 phần: Diễn tập vận hành cơ chế tại hội trường UBND xã và diễn tập thực binh trung đội dân quân cơ động xã trong đội hình chiến đấu của cấp trên phối hợp các lực lượng tổ chức tiến công địch đổ bộ đường không chiến thuật xuống điểm cao 32,4 thuộc thôn Văn Khê. Trong đó phần vận hành cơ chế gồm hội nghị của cấp ủy, chính quyền được thể hiện khá rõ nét, xử lý tốt các tình huống dữ kiện đầu bài diễn tập, sát, đúng với nguyên tắc chiến thuật. Các vai diễn vận dụng tốt giữa lý luận và thực tiễn, kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh bổ sung qua từng hội nghị. Phần diễn tập thực binh có kết cấu nội dung hợp lý, đúng tình huống; công tác chỉ huy, hiệp đồng chặt chẽ, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống. Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền và năng lực, trình độ tham mưu của ban, ngành, đoàn thể địa phương; tiếp tục bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, phương án chiến đấu của xã; kế hoạch bảo đảm thời chiến của địa phương. Nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương; củng cố thế trận quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Diễn tập thực binh đánh địch đổ bộ đường không

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Xuân Sơn diễn ra khẩn trương, an toàn, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Kết thúc diễn tập, UBND xã khen thưởng 8 tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong diễn tập.

Sau xã Xuân Sơn, phường Xuân Khanh và Quang Trung tiếp tục tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2020/.

 

                                                           Phan Thanh