thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Hoạt động từ các đơn vị

Hội nông dân thị xã biểu dương 24 điển hình tiên tiến
Ngày đăng 26/06/2020 | 17:03  | View count: 127

Chiều ngày 26/6, Hội nông dân thị xã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020; sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm năm 2020. Đồng chí Nguyễn Quang Hán - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã tới dự.

Trong 5 năm qua, các cấp hội nông dân trên địa bàn thị xã tích cực thi đua lao động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát huy mọi tiềm năng và thế mạnh sẵn có, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hướng đến phát triển nông nghiệp hàng hóa, hiệu quả bền vững. Trong 5 năm qua đã có hơn 4.000 lượt hộ hội viên nông dân được vay vốn phát triển kinh tế hộ từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp với trên 20 tỷ đồng; vốn vay ủy thác qua ngân hàng CSXH trên 89 tỷ cho 10.000 lượt hộ vay; vốn vay qua ngân hàng NN&PTNT là 21,9 tỷ cho 2.000 lượt hộ vay. Các cấp hội thị xã phối hợp với các phòng ban, ngành tổ chức 255 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt (trồng lúa cao sản, trồng cây ăn quả, rau an toàn, hoa cây cảnh...), chăn nuôi gia súc gia cầm, nuôi trồng thủy sản và các biện pháp phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi đến 22.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân. Tổ chức cho 668 lượt cán bộ hội viên đi tham quan, học tập và trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh. Phối hợp mở 75 lớp học nghề cho 2.625 hội viên, nông dân về trồng rau an toàn, trồng hoa, trồng lúa chất lượng cao, mây tre đan, chăn nuôi thú y, cơ khí, may mặc. Tư vấn, giới thiệu việc làm cho 600 hội viên nông dân góp phần giải quyết việc làm, từng bước nâng cao trình độ sản xuất. Phối hợp với công ty xuất nhập khẩu Hà Anh mỗi năm cung ứng trên 200 tấn phân bón trả chậm cho hội viên.

Mô hình trồng hoa của hộ gia đình bà Hà Thị Chinh phường Trung Sơn Trầm

Kết quả bình xét trong 5 năm qua đã có 37.463 lượt hộ đăng ký hộ SXKDG 4 cấp, cuối năm bình xét  đạt 25.044 lượt hộ đạt hộ SXKDG 4 cấp, trong đó cấp Trung ương là 19 hộ, cấp thành phố là 213 hộ, cấp thị xã là 1.680 hộ. Ghi nhận những kết quả trong phong trào thi đua, nhân dịp này Hội nông dân thị xã khen thưởng 2 tập thể, 22 cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp giai đoạn 2015 - 2020.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới các cấp hội nông dân thị xã tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” gắn liền với công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thị xã, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Tập trung làm tốt công tác truyền thông về các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; phát hiện và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh. Liên hệ chặt chẽ giữa các doanh nghiệp, nhà khoa học với các hộ sản xuất, kinh doanh, xây dựng các mô hình hợp tác, liên kết sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm./.  

Diệp