thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Hoạt động từ các đơn vị

Hội nghị triển khai công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Ngày đăng 01/07/2020 | 10:30  | View count: 199

Trong 2 ngày 30/6 và 1/7, Chi cục thuế Sơn Tây tổ chức hội nghị tập huấn chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và quản lý sử dụng biên lai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp in sẵn thông tin, có mã vạch cho 150 đại biểu là cán bộ tổng hợp, ủy nhiệm thu các thôn, khu phố của 15 xã, phường.

Các đại biểu tiếp thu nội dung tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN) năm 2020. Tập huấn về chính sách và hướng dẫn quản lý sử dụng biên lai thu thuế SDĐPNN in sẵn thông tin, có mã vạch; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn ủy nhiệm thu xã, phường tính tiền chậm nộp tiền thuế SDĐPNN, đôn đốc người nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo đúng thời hạn quy định.

Thông qua đó nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, minh bạch, hiện đại hóa công tác thuế SDĐPNN, giảm thời gian, công sức cho ủy nhiệm thu và cán bộ thuế, đồng thời góp phần kiểm soát tốt hơn việc thu nộp thuế của ủy nhiệm thu, theo dõi quản lý nợ đối với thuế SDĐPNN./.

Phạm Yến