thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Hoạt động từ các đơn vị

Đại hội Đảng bộ Học viện Biên phòng lần thứ XIX
Ngày đăng 09/07/2020 | 15:25  | View count: 595

Trong 2 ngày 8 - 9/7, Đảng bộ Học viện Biên phòng (HVBP) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Ủy viên Đảng ủy, Phó Tư lệnh BĐBP tới dự và chỉ đạo đại hội.

Tại báo cáo chính trị đánh giá công tác nhiệm kỳ 2015 - 2020 nêu rõ: Đảng bộ HVBP đã tổ chức quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội đảng các cấp, các nghị quyết, chỉ thị của đảng ủy cấp trên, nắm vững tình hình, nhiệm vụ của học viện; tiến hành đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp, tạo chuyển biến vững chắc trên nhiều mặt công tác, thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ XVIII đề ra. Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm kết quả công tác lãnh đạo nhiệm kỳ qua, phân tích, làm rõ những ưu điểm nổi bật, cũng như những hạn chế, khuyết điểm và biện pháp khắc phục trong thời gian tới; đồng thời, đề ra phương hướng lãnh đạo đảng bộ nhiệm kỳ mới với những nội dung, biện pháp, mục tiêu cụ thể… Các khóa học tốt nghiệp đạt 70% khá, giỏi trở lên; chất lượng học viên ra trường qua khảo sát có 94,6% vận dụng tốt và khá trong thực tiễn công tác. Hiện nay, Học viện có 98,5% đội ngũ cán bộ, giảng viên trình độ đại học (giảng viên chiếm 100%); 73,56% có trình độ sau đại học (tiến sĩ chiếm 15,7%).

Công tác đảng, công tác chính trị thường xuyên được đổi mới, chú trọng và tăng cường, nâng cao sức mạnh chiến đấu của đảng. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên; chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng được nâng cao; cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị, niềm tin, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Học viện Biên phòng tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục và đào tạo theo hướng bám sát thực tiễn trên các tuyến biên giới; xây dựng chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng các tổ chức đảng, cấp ủy đảng trọng tâm là chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng ở cơ sở; phát huy vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Học viện Biên Phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên gồm 58 đồng chí.

Phạm Yến