thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Hoạt động từ các đơn vị

Kim Sơn tổng kết công tác MTTQ và các tổ chức đoàn thể - chính trị xã hội năm 2020
Ngày đăng 25/12/2020 | 19:34  | View count: 109

Chiều ngày 25/12, Đảng ủy xã Kim Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác và các phong trào thi đua của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Các cá nhân được khen thưởng tại hội nghị

Trong năm qua, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xã Kim Sơn đã đoàn kết, tích cực chủ động trong các mặt công tác, bám sát vào sự chỉ đạo của cấp trên, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp với chính quyền tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm 2020. Trong đó tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp, công tác phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện giám sát và phản biện xã hội; vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với các phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. MTTQ và các tổ chức thành viên xây dựng được 7 tuyến đường hoa tại các thôn. Hội phụ nữ, Hội CCB duy trì tốt các đoạn đường tự quản. Từ những thành tích đạt được, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội xã đều được dánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Đoàn thanh niên và Hội phụ nữ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhân dịp này, 18 đồng chí vinh dự được nhận Kỷ niệm chương của Hội CCB Việt Nam; 51 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trên các mặt công tác năm 2020 được MTTQ thị xã, UBND, MTTQ và các tổ chức thành viên xã Kim Sơn tuyên dương, khen thưởng./.

 

PHẠM HẢO