thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Hoạt động từ các đơn vị

Kim Sơn tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền năm 2020
Ngày đăng 08/01/2021 | 13:13  | View count: 115

Sáng ngày 8/1, Đảng ủy - HĐND - UBND xã Kim Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng, công tác chính quyền năm 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Tập thể Chi bộ 11 được khen thưởng tại hội nghị

Năm 2020, Đảng ủy - HĐND - UBND xã Kim Sơn tập trung tuyên truyền, xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ thị, nghị quyết của đảng, đặc biệt các chương trình công tác của Thành ủy, Thị ủy; lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Từ đó, cơ cấu kinh tế của xã tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: tổng thu ngân sách xã ước đạt trên 16,8 tỷ đồng, đạt 312,18% KH; thu thuế đất phi nông nghiệp đạt trên 100 triệu đồng, đạt 82,46%KH; tổng sản lư­ợng lương thực đạt 1.506,7/1200 tấn, tăng 29,4% so với năm  2019; thu nhập bình quân đầu người đạt 60,35 triệu đồng/ người/ năm. Thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới nâng cao, Thành phố đã kiểm tra thẩm định, kết quả đạt 98,85/100 điểm, đủ điều kiện đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã cử 6 quần chúng tham dự các lớp bồi dưỡng kết nạp đảng, đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”. Đảng bộ xã Kim Sơn vinh dự năm thứ 3 liên tiếp được Ban Thường vụ Thị ủy công nhận là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cán bộ và nhân dân xã đang được xem xét đề nghị tặng Cờ thi đua xuất sắc cấp Thành phố.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Đảng ủy xã Kim Sơn đặt ra 19 chỉ tiêu, trong đó phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 61 triệu đồng/ người/ năm; tổng sản lượng lương thực đạt 1.200 tấn; thu ngân sách đạt 491 triệu đồng; tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt 90%...

Nhân dịp này, 82 tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng đảng, công tác chính quyền năm 2020 được Đảng ủy, UBND xã tuyên dương, khen thưởng.

 

                                                                                                        PHẠM HẢO