thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Hoạt động từ các đơn vị

Quang Trung triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021
Ngày đăng 25/01/2021 | 08:28  | View count: 255

Chiều ngày 22/1, phường Quang Trung tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021.

Các đại biểu tham dự tại hội nghị

Trong năm 2020, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể phường luôn đoàn kết thống nhất, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội. Đảng bộ phường đã quan tâm chỉ đạo quán triệt, triển khai cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, thành phố; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng. Trong năm, phường Quang Trung chủ động triển khai các giải pháp thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tổng thu ngân sách trên 7,6 tỷ đồng đạt 116,78% so với dự toán, đã có 9 hộ thoát nghèo. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực, đúng đối tượng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì giữ vững, đời sống nhân dân ngày càng ổn định và nâng cao. Tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể từ phường đến cơ sở luôn được củng cố, kiện toàn và hoạt động có hiệu quả.

Các tập thể có thành tích xuất sắc được khen thưởng tại hội nghị

Hội nghị cũng đã thảo luận, thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, nhằm hoàn thành 13 chỉ tiêu chủ yếu, phấn đấu hoàn thành thu ngân sách nhà nước trên 5,7 tỷ đồng; giảm 2 hộ nghèo, giới thiệu việc làm cho 180 lao động; phấn đấu có từ 93,35% hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa...

Nhân dịp này, 170 tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng đảng, công tác chính quyền, MTTQ và các đoàn thể năm 2020 được Đảng ủy, UBND phường biểu dương, khen thưởng.

Diệp