thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Hoạt động từ các đơn vị

200 đối tượng 4 tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh
Ngày đăng 29/06/2021 | 08:22  | View count: 184

Sáng ngày 29/6, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) thị xã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 200 học viên thuộc đối tượng 4 là giáo viên, nhân viên các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự tại hội nghị

Trong thời gian từ ngày 29/6 - 2/7/2021, các học viên được truyền đạt 7 chuyên đề: Đường lối quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia và quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, An ninh Quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam; Luật dự bị động viên; một số vấn đề về dân tộc, tôn giáo, đảm bảo an ninh chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các học viên đối tượng 4 nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, từ đó vận dụng hiệu quả trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội kết hợp với quốc phòng, an ninh, gắn với xây dựng khu vực phòng thủ ở địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới./.

Theo kế hoạch, lớp thứ 2 sẽ khai mạc vào sáng ngày 6/7 tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã./.

Diệp