thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Hoạt động từ các đơn vị

Ủy quyền ký chứng thực cho công chức tư pháp - hộ tịch trong triển khai thực hiện mô hình chính quyền đô thị
Ngày đăng 30/06/2021 | 10:38  | View count: 203

Sáng ngày 30/6, UBND thị xã tổ chức hội nghị triển khai việc ủy quyền ký chứng thực cho công chức tư pháp - hộ tịch các phường trên địa bàn. Đồng chí Tạ Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBND thị xã chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu tiếp thu nội dung tại hội nghị

Thực hiện khoản 3 Điều 7 Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Tại khoản 3, Điều 7 Nghị định quy định: Chủ tịch phường được ủy quyền cho công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của Ủy ban nhân dân phường đối với việc chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Chủ tịch phường thực hiện việc ủy quyền ký chứng thực. Người được ủy quyền là công chức tư pháp - hộ tịch phường có kinh nghiệm từ 3 năm công tác trở lên ở lĩnh vực tư pháp - hộ tịch (kể từ ngày được tuyển dụng vào công chức phường và giữ chức danh công chức tư pháp - hộ tịch, không bao gồm thời gian tập sự) và không đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc thi hành kỷ luật.

Việc ủy quyền ký chứng thực không làm thay đổi hoặc chấm dứt thẩm quyền ký chứng thực của Chủ tịch, Phó Chủ tịch phường theo quy định. Phạm vi ủy quyền: ký chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản theo quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 5 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Văn bản chứng thực của công chức tư pháp - hộ tịch phường ký thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND phường (TUQ.CHỦ TỊCH) được đóng dấu của UBND phường theo quy định.

Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày ban hành quyết định ủy quyền nhưng không vượt quá thời gian thực hiện thí điểm được quy định tại điểm e, khoản 2 Điều 7 Nghị quyết 97/2019/QH14 của Quốc hội (hết Quý IV năm 2023).

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tạ Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBND thị xã đề nghị UBND các phường thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc ủy quyền ký chứng thực, giá trị của văn bản do công chức tư pháp - hộ tịch ký chứng thực đến các tổ chức, người dân trên địa bàn;  rà soát, đánh giá về số lượng, chất lượng đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch phường, có phương án củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch các phường đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn, chức danh, vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác được giao đảm bảo việc ủy quyền ký chứng thực theo quy định.

Diệp