thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Hoạt động từ các đơn vị

Thị xã giao ban sản xuất vụ mùa năm 2021
Ngày đăng 01/07/2021 | 10:48  | View count: 122

Sáng ngày 1/7, UBND thị xã tổ chức hội nghị giao ban đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ mùa năm 2021, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất đã đề ra.

Vụ mùa năm 2021, toàn thị xã phấn đấu tổng diện tích gieo trồng đạt 1.800 ha, trong đó diện tích lúa 1.400 ha. Diện tích cây màu hè thu phấn đấu đạt 336,5 ha, với cơ cấu chủ yếu là các giống ngô, lạc, đậu đỗ, khoai lang chất lượng cao. 

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các xã, phường báo cáo tiến độ triển khai vụ mùa tính đến ngày 30/6; đề xuất hỗ trợ các cây trồng màu thay thế trên diện tích không canh tác được lúa mùa. Theo báo cáo của các xã, phường, đến ngày 30/6 toàn thị xã gieo trồng được 690 ha lúa và 336,5 ha cây màu trong đó diện tích lúa gieo cấy đạt 49,3%. Các xã, phường tích cực tuyên truyền vận động nhân dân gieo cấy hết diện tích, tập trung làm đất trồng màu đảm bảo thời vụ chăm sóc và thu hoạch sớm để hạn chế thiệt hại do thời tiết gây ra. Tuy nhiên vẫn còn một số diện tích đất bị bỏ hoang do tràn đồng trũng, chân ruộng thấp. Công tác thủy lợi gặp khó khăn do hệ thống dẫn nước chưa được sửa chữa, mương cứng hóa bị vỡ, mương nội đồng chưa được nạo vét, hệ thống nước tiêu thoát chậm.

Để sản xuất vụ mùa đạt kết quả, UBND thị xã đề nghị xã, phường có HTX nông nghiệp tăng cường tuyên truyền vận động bà con nông dân tích cực ra đồng chăm sóc cây trồng vụ mùa; thực hiện biện pháp thâm canh phòng chống úng, hạn cho lúa, cây màu; phối hợp với phòng ban liên quan, các thôn, đội sản xuất làm tốt công tác thủy lợi nội đồng; giữ nước tại ao hồ và bơm nước kịp thời, đầy đủ cho các vùng ruộng tự tưới, chủ động tiêu nước tại vùng úng ngập đảm bảo cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, đạt năng suất, chất lượng./.

 

                                                  Diệp