thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Hoạt động từ các đơn vị

Hội thi cụm “Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021”
Ngày đăng 21/10/2021 | 14:47  | View count: 123

Sáng ngày 21/10, tại Nhà văn hóa thôn Nhân Lý xã Xuân Sơn, cụm thi số 2 gồm các đơn vị: Xuân Khanh, Xuân Sơn, Thanh Mỹ, Trung Hưng, Đường Lâm tổ chức Hội thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi thị xã Sơn Tây năm 2021”.

BTC trao giải nhì cho thí sinh Nguyễn Văn Long xã Thanh Mỹ

Tham dự hội thi có 10 thí sinh dự thi là báo cáo viên, tuyên truyền viên hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị. Các thí sinh trải qua 2 phần thi: thi thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo. Bài dự thi của các thí sinh cơ bản bám sát nội dung các nghị quyết, liên hệ sát với thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị; thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về nội dung cốt lõi, những chỉ tiêu quan trọng và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Với sự chuẩn bị chu đáo, đa số bài thuyết trình đều được thêm minh họa bằng những hình ảnh thực tiễn sinh động, phong phú, thu hút người nghe. Các câu hỏi tình huống trong phần thi trả lời câu hỏi của Ban giám khảo được gắn với những vấn đề trong nội dung chuyên đề thuyết trình của các thí sinh, giúp các báo cáo viên, tuyên truyền viên củng cố thêm kiến thức và kỹ năng, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các thí sinh đạt giải ba tại hội thi

Thông qua hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Góp phần tạo chuyển biến về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; đưa hoạt động báo cáo viên ngày càng đi vào nền nếp; tạo điều kiện để báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình, thúc đẩy việc đổi mới phương thức tuyên truyền miệng; tuyển chọn, công nhận, suy tôn báo cáo viên, tuyên truyền viên tiêu biểu.

Ban tổ chức trao giải nhất cho thí Nguyễn Thị Linh xã Đường Lâm

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Linh xã Đường Lâm; giải nhì cho thí sinh Nguyễn Văn Long xã Thanh Mỹ; ngoài ra Ban t ổ chức cũng trao 3 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các thí sinh tham dự.

                                           Diệp