thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Hoạt động từ các đơn vị

Sơn Đông tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021
Ngày đăng 29/12/2021 | 22:40  | View count: 185

Chiều ngày 29/12, BCH Đảng bộ xã Sơn Đông tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020; triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2021; tổng kết khen thưởng thực hiện Đề án 19, 21 và 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Khen thưởng cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Trong năm 2021, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19, song với sự đoàn kết, thống nhất, Đảng ủy xã Sơn Đông đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương. Kết quả tổng giá trị kinh tế toàn xã thực hiện khoảng 855,2 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch năm; trong đó giá trị sản xuất công nghiệp –xây dựng thực hiện khoảng 183,5 tỷ đồng, thương mại – dịch vụ thực hiện 595,7 tỷ đồng, chăn nuôi thực hiện khoảng 44,5 tỷ đồng, thủy sản thực hiện khoảng 1,95 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 55,4 triệu đồng/ năm; 97% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá; 35 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu. Đến nay xã không còn hộ nghèo. Về công tác xây dựng Đảng, tổ chức xét kết nạp được 6 quần chúng vào Đảng, chuyển Đảng chính thức cho 9 đảng viên dự bị. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tiếp tục được tăng cường; thực hiện tốt việc đấu tranh phòng chống tham nhũng; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; củng cố hệ thống chính trị góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền xã ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trong công tác phòng chống dịch Covid-19, cấp ủy đảng, chính quyền xã thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về phòng chống dịch; tổ chức 108 buổi tuyên truyền lưu động về phòng chống dịch; thành lập tổ cơ động, tổ Covid cộng đồng, tổ chốt trực tại các thôn và chợ để kiểm soát y tế. Kiểm soát chặt chẽ tình hình di biến động trong dân cư, nắm chắc các trường hợp đi về từ vùng dịch và các nơi có nguy cơ cao; thực hiện tốt công tác truy vết, cách ly y tế, các biện pháp, quy định phòng chống dịch của các cấp.  

Triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2022, BCH Đảng bộ xã Sơn Đông đặt ra 9 nhiệm vụ trọng tâm, huy động sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của người dân, thực hiện đồng bộ các chương trình, đề án, kế hoạch công tác; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tranh thủ mọi nguồn lực để vừa phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19. Giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Khen thưởng các tập thể tiêu biểu trong thưc hiện Đề án số 19

Nhân dịp này, Đảng ủy xã khen thưởng 46 tập thể, cá nhân có thành tích trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Đề án 19, 21 của Thành ủy, Thị ủy về "Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh cán bộ không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội"; chi bộ, Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. 

HOÀNG PHƯƠNG