thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Hoạt động từ các đơn vị

Sơn Lộc tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền năm 2021
Ngày đăng 31/12/2021 | 15:17  | View count: 276

Sáng ngày 31/12, Đảng ủy phường Sơn Lộc tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể năm 2021 và phát động thi đua năm 2022.

Các tập thể có thành tích được khen thưởng tại hội nghị

Trong năm 2021, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19, song với sự đoàn kết, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, sự cố gắng của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, phường Sơn Lộc đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực. Tổng thu ngân sách ước đạt trên 9 tỷ đồng; ủng hộ các quỹ đạt gần 300 triệu đồng; công dân được thị xã cấp trả 5/5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt 100% KH giao. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, trật tự xây dựng có nhiều chuyển biến tích cực. Văn hóa xã hội được duy trì và phát triển, các vấn đề an sinh xã hội được đảm bảo. Toàn phường có 2.130 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 97,9%; 6/6 tổ dân phố giữ vững danh hiệu văn hóa. An ninh quốc phòng được giữ vững. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Thành ủy, Thị ủy tiếp tục được triển khai sâu rộng, góp phần tích cực trong việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên. Về công tác xây dựng Đảng: năm 2021 kết nạp được 6 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 11 đảng viên, cử 8 đoàn viên và quần chúng ưu tú đi học các lớp bồi dưỡng kết nạp đảng. MTTQ và các đoàn thể không ngừng được củng cố, phát huy hiệu quả hoạt động đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Với những kết quả đạt được trong năm 2021, Đảng bộ phường Sơn Lộc vinh dự là Đảng bộ duy nhất trong 15 xã, phường đạt danh hiệu Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các đoàn thể ký kết giao ước thi đua tại hội nghị

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng đảng, công tác chính quyền, MTTQ và các đoàn thể năm 2021 được Đảng ủy, UBND phường biểu dương, khen thưởng.

 

                        Diệp