thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Hoạt động từ các đơn vị

UBMTTQ thị xã triển khai nhiệm vụ năm 2022
Ngày đăng 12/01/2022 | 09:15  | View count: 221

Chiều ngày 11/1, UBMTTQ thị xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Quang Hán - Phó Bí thư TT Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2021, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp hành động do MTTQ các cấp phát động, các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội, tạo sự chuyển biến toàn diện trên các lĩnh vực hoạt động. Trong công tác phòng chống dịch Covid-19, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện khai báo y tế; thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Chính phủ, của thành phố, thị xã về phòng chống dịch; MTTQ đã vận động và tiếp nhận trên 2 tỷ 434.triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn với lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch; hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, với phương châm “không để ai bị thiếu đói mà không được giúp đỡ”, Ban Thường trực MTTQ thị xã và các xã, phường phối hợp triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người dân trong khu cách ly, phong tỏa; sinh viên, người lao động gặp khó khăn do giãn cách xã hội... với tổng số 6.572 suất quà, trị giá trên 2,3 tỷ đồng.

Trong công tác hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, hộ gia đình khó khăn, năm 2021, MTTQ các cấp thị xã đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” được 626.337.000đ; trích Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ xây mới 18 nhà, sửa chữa 21 nhà; giúp 38 hộ phát triển sản xuất; 44 hộ được giúp khám chữa bệnh; 228 học sinh nghèo được hỗ trợ học tập và các hỗ trợ khác… Tổng số tiền đã hỗ trợ là 2.073.828.000 đồng. Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn đã phát huy hiệu quả khối đại đoàn kết toàn dân; triển khai, phát động và thực hiện có chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, như: Cuộc vận động  “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… Tiếp tục triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác giám sát, phản biện xã hội, đối thoại, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng, các ý kiến kiến nghị, đề xuất của các tầng lớp nhân dân. Từ đó góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền các cấp.

Đồng chí Phó Bí thư TT Thị ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hán - Phó Bí thư TT Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã đánh giá cao những kết quả MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã đã đạt được trong năm 2021. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cần tập trung tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; tiếp tục đổi mới phương pháp, cách làm; phát huy vai trò chủ trì hiệp thương của MTTQ; nâng cao vai trò giám sát phản biện xã hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; trước mắt MTTQ các cấp quan tâm chăm lo Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phòng, chống dịch Covid-19.

Các tập thể có thành tích được khen thưởng tại hội nghị

Nhân dịp này, 38 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2021 được UB MTTQ Việt Nam; Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội; UBND, UBMTTQ thị xã khen thưởng.

Diệp