thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Hoạt động từ các đơn vị

Thanh Mỹ tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền năm 2021
Ngày đăng 18/01/2022 | 10:27  | View count: 117

Sáng ngày 18/1, Đảng ủy xã Thanh Mỹ tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác chính quyền và phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Các cá nhân có thành tích được khen thưởng tại hội nghị

Năm 2021, Đảng ủy xã Thanh Mỹ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội với những giải pháp thiết thực, đồng bộ đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực. Tổng sản lượng lương thực đạt 2.734 tấn đạt 118%; tổng thu nhập ước đạt 714/712 tỷ đồng bằng 100,3% KH; thu nhập bình quân đầu người đạt 61,2 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách đạt 12 tỷ 561triệu đồng; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 376,1 triệu đồng đạt 145% KH. Văn hóa xã hội được duy trì và phát triển, các vấn đề an sinh xã hội được đảm bảo. Toàn xã có 2.649/2.769 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 10/10 tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa. An ninh quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Thành ủy, Thị ủy tiếp tục được triển khai sâu rộng, góp phần tích cực trong việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên. Về công tác xây dựng Đảng: năm 2021, kết nạp 10/10 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 7 đảng viên. MTTQ và các đoàn thể không ngừng được củng cố, phát huy hiệu quả hoạt động đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Đảng ủy xã xác định 12 chỉ tiêu cơ bản và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực công tác. Phấn đấu tổng thu nhập 744 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 200 lao động, giảm 02 hộ nghèo theo chuẩn mới của Thành phố, hệ thống chính trị hoạt động hiệu quả. 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đảng bộ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các tập thể có thành tích xuất sắc được Đảng ủy xã khen thưởng

Nhân dịp này, 108 tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng Đảng, công tác chính quyền được UBND thị xã, Đảng ủy - UBND xã biểu dương, khen thưởng./.

                                                                                         Diệp