thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Hoạt động từ các đơn vị

Cổ Đông học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Ngày đăng 18/04/2022 | 07:46  | View count: 127

Trong 3 ngày 14,15 và 16/4, Đảng ủy xã Cổ Đông tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tới gần 900 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên truyền đạt một số nội dung trong Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần như XIII của Đảng như: Chuyên đề tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của BCH Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW 4 Khóa XIII; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của BCH TW về những điều đảng viên không được làm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hứa Đức Tuấn – Thị ủy viên - Bí thư Đảng ủy xã Cổ Đông nhấn mạnh: đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng để các cấp ủy, đảng viên nắm vững hơn nữa những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, từ đó, vận dụng đúng đắn, sáng tạo các nghị quyết, tạo sự thống nhất, đồng thuận về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của xã nhiệm kỳ 2021-2025. Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt nhiệm kỳ và là một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022.

Ngay sau hội nghị, Đảng ủy xã Cổ Đông đề nghị các đồng chí đảng viên thực hiện viết bài thu hoạch đầy đủ để đánh giá, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo sự đồng thuận tích cực trong xã hội, kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, thù địch.

 

PHẠM HẢO