thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Hoạt động từ các đơn vị

Hội LHPN phường Sơn Lộc quán triệt Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII
Ngày đăng 25/07/2022 | 15:38  | View count: 105

Sáng ngày 23/7, Hội LHPN phường Sơn Lộc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII cho gần 300 hội viên phụ nữ trên địa bàn phường.

Thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) phường luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm cần được triển khai nghiêm túc, sâu rộng thông qua hành động, việc làm cụ thể, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc học tập, tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, hội viên phụ nữ. Vì vậy, Hội LHPN phường đã chủ động xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với các phong trào, các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động.

Hội viên phụ nữ tiếp thu nội dung tại hội nghị

Tại hội nghị, cán bộ, hội viên phụ nữ phường được học tập các chuyên đề liên quan đến nội dung cốt lõi, những điểm mới trong văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; thống nhất nhận thức về phong trào thi đua, cuộc vận động, khâu đột phá và các chủ tiêu chủ yếu, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm… mà Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đã quyết nghị. Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, chú trọng giám sát, phản biện xã hội, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, các hội viên cũng dành thời gian thảo luận sâu chỉ tiêu của từng nội dung Chuyên đề và hiến kế các giải pháp mới để thực hiện phù hợp nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ trong tình hình mới; xây dựng Kế hoạch hoạt động toàn khóa cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với đặc thù của địa phương.

 

                                                                Diệp